7 wymiarów integralności

7 wymiarów integralności

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego, a treściwego materiału video Randy'ego Penningtona, eksperta w pomaganiu organizacjom we wprowadzaniu zmian i budowaniu kultury skoncentrowanej na wynikach, relacjach i odpowiedzialności.

Polecamy Wam bliskie naszemu podejściu ujęcie integralności w przywództwie. W tym odcinku swojego kanału Youtube Randy Pennington mówi o integralności – pojęciu, które wydaje się, że wszyscy znamy i rozumiemy, a jednak chcąc kultywować integralność na co dzień, warto zagłębić się w jej elementy składowe.

Pennington przytacza definicję integralności na podstawie Webster’s New World Dictionary: to cecha lub stan bycia kompletnym, pełnym, nienaruszonym, opieranie się na solidnych zasadach moralnych.

Sam określa ją jako kompletność, szczerość i transparencję w myśleniu, komunikacji i działaniu. W nagraniu rozwija znaczenie 7 wymiarów integralności.

Integralne przewodzenie i życie oznacza:

Klarowność (clarity) – świadomość i jasność swoich zasad i celów

Stałość (constancy) – wierność swoim obietnicom i zaangażowaniom – pozostając otwartym na konieczne zmiany

Spójność (consistency) – przejaw stałości naszych przekonań, poprzez koherencję naszych działań

Zgodność (congruency) – harmonia pomiędzy tym, co czujemy, a tym, co robimy

Zaangażowanie (commitment) – aktywne uczestnictwo i oddanie sprawom

Odwaga (courage) – chęć i gotowość mierzenia się z tym, co trudne, niebezpieczne lub bolesne

Troska (concern) – okazywanie zainteresowania i przejęcia sprawom

Na koniec przekazuje 3 główne obszary, na których możesz skupić się już dzisiaj żeby wygenerować więcej integralności w swoim życiu. Materiał znajdziesz przechodząc tutaj.