Sukcesje

Prowadzimy „Klinikę firm” w sytuacjach: kryzysu średniego wieku firm i właścicieli, fuzji i przejęć, sukcesji. Pracujemy z właścicielami / kluczowymi managerami.

Elementy programu

  • Rozmowa wstępna 1-3 sesje, zgłaszający temat lider / właściciel / top – ustalenie listy osób do wywiadów głównych graczy / ważnych obserwatorów.
  • Wstępne wywiady diagnostyczne – poznanie perspektyw głównych graczy ( biznesowe, zarządcze, relacyjne.
  • „Narada” na podstawie raportów, rozmów, ew. wywiad z rynku / benchmarki ustalenie diagnozy sytuacji i opcji drogi wychodzenia z kryzysu / warianty rozwiązania.
  • Proces – praca z właścicielem i wytypowanym zespołem wewnętrznym / zarządem, poszukiwania rozwiązań, pracy nad relacjami: Indywidualnie – Mediacje – Warsztat.
  • Finał – uzgodnienia interesariuszy, wspólny dokument, wizja, strategia, umowa.

Jeśli chcesz poznać szczegółową ofertę, zapraszamy do kontaktu.