Warsztaty

Specjalizujemy się w prowadzeniu warsztatów w obszarach związanych z psychologią biznesu.

Najczęstsze tematy naszych warsztatów:

  • Wartości: definicja i redefinicja wartości, integrowanie perspektywy biznesowej
    i wiedzy/wrażliwości psychologicznej – pomagamy w komunikacji strategii i zmian, implementacji wartości.
  • Komunikacja interpersonalna: wychodzenie z gier społeczne (Analiza transakcyjna, Trójkąt Dramatyczny), dobra rozmowa, komunikacja partnerska – podmiotowa.
  • Leadership: samoświadomość lidera, rola i dylematy lidera we współczesnym świecie, paradoksy przywództwa i zarządzania, wszechstronne przywództwo LVI.
  • Zmiana: master story zmiany, komunikacja zmian, psychologia zmiany.
  • Konflikt i konfrontacje: konstruktywna konfrontacja, twórczy konflikt, dbałość
    o sprawę i relacje w sytuacjach trudnych.
  • Zespół: piramida Lencioniego, dobre spotkania, Team No. 1.

Jeśli chcesz poznać szczegółową ofertę, zapraszamy do kontaktu.