Podcasty

Marek Matkowski i Sławek Błaszczak

O motywacji, komunikacji oraz wpływie emocji na nasze relacje zawodowe i osobiste.

Sławek Błaszczak i Michał Kaźmierski

O praktycznych przykładach i obserwacjach z codzienności, które mają pomóc liderom w efektywniejszym zarządzaniu współczesnymi wyzwaniami.

Sławek Błaszczak i Jacek Santorski – Kryzysy wieku średniego

Jak się przygotowywać i dbać o siebie, aby się ustawicznie uczyć, oduczać i uczyć na nowo, zachowując witalność i zdrowie?

Sławek Błaszczak i Marzena Jankowska

O pracy z niewspierającymi przekonaniami na bazie teorii i praktyki ACT.

Jacek Santorski i Wojciech Orzech

O doświadczeniach utalentowanego top managera, który budował zaangażowanie i przedsiębiorczość w dwóch państwowych spółkach.

Sławek Błaszczak i Maciej Ścibor

O pytaniach, jakie warto sobie zadać na etapie różnego rodzaju kryzysów rozwojowych, aby służyły stawaniu się coraz pełniejszym człowiekiem i liderem.

Sławek Błaszczak i Martyna Goryniak

O tym, jak "scena wewnętrzna" przywódcy wpływa na kulturę jego organizacji.

Sławek Błaszczak i Jacek Santorski

O dylematach 5 czynników poczucia bezpieczeństwa wg. modelu SCARF.

Sławek Błaszczak i Paulina Barnaś

O rozpoznawaniu i korygowaniu swojej pozycji w koncepcji modelu The Conscious Leadership Group.

Sławek Błaszczak, Katarzyna Przewęzikowska i Sebastian Loranty

Absolwenci APP o osobistych doświadczeniach z XIII edycji naszego studium.

Sławek Błaszczak i Mariusz Turek

O podmiotym vs. przedmiotowym przywództwie.

Przywództwo w świecie AI okiem wybitnego prawnika

Prof. Michał Jackowski o urealnianiu AI,  korzystaniu z naturalnych predyspozycji młodszego pokolenia i dbaniu o swoją integralność.

Doświadczenia Absolwentki APP

Dominika Zielińska o procesie, jaki przeszła w APP na poziomie osobistym oraz w odniesieniu do zawiadywania nowoczesną organizacją.

Doświadczenia Absolwentki APP

Jolanta Gumula o tym, kiedy może być dobry moment na wzięcie udziału w programie oraz o praktycznych owocach nauki w APP, które wykorzystuje obecnie.

Twórcza moc przetrwania

Jowita Michalska o organizacjach przyszłości opartych na nowych technologiach oraz jakie nasze postawy będą niezbędne, aby w nich efektywnie funkcjonować.

Przygotuj się

Wiktor Schmidt o budowaniu organizacji odnoszącej sukcesy w skali światowej, dbając o połączenie solidnych procesów z niezwykłą elastycznością.

Folwark to stan umysłu

Małgorzata Bonikowska o korzeniach folwarczności polskiego świata biznesu oraz tęsknocie młodych za autentycznym przywództwem.

O poczuciu celu

Andrzej Jankowski (Kapitan Andy) o celu biznesowym jako najbliższym porcie i jednocześnie długofalowej wizji, służącym pobudzaniu i utrzymywaniu motywacji.

O przywództwie

Andrzej Dulka o praktycznych przykładach postaw integrujących realizm do bólu i wiarę, składających się na kreatywne i efektywne przywództwo.

Inteligencja przywódcza

Dariusz Duma o tym, czym jest "składnik x", którego niezwykle inteligentnym i wrażliwym przedsiębiorcom nierzadko brakuje do stania się wybitnym liderem.

O ludziach z poczuciem celu

Adam Aduszkiewicz o tym, dlaczego miks brawury i realizmu może okazać się najrozsądniejszym elementem włączonym w proces wyznaczania celów.