Podcasty

Sławek Błaszczak i Mariusz Turek

O podmiotym vs. przedmiotowym przywództwie.

Przywództwo w świecie AI okiem wybitnego prawnika

Prof. Michał Jackowski o urealnianiu AI,  korzystaniu z naturalnych predyspozycji młodszego pokolenia i dbaniu o swoją integralność.

Doświadczenia Absolwentki APP

Dominika Zielińska o procesie, jaki przeszła w APP na poziomie osobistym oraz w odniesieniu do zawiadywania nowoczesną organizacją.

Doświadczenia Absolwentki APP

Jolanta Gumula o tym, kiedy może być dobry moment na wzięcie udziału w programie oraz o praktycznych owocach nauki w APP, które wykorzystuje obecnie.

Twórcza moc przetrwania

Jowita Michalska o organizacjach przyszłości opartych na nowych technologiach oraz jakie nasze postawy będą niezbędne, aby w nich efektywnie funkcjonować.

Przygotuj się

Wiktor Schmidt o budowaniu organizacji odnoszącej sukcesy w skali światowej, dbając o połączenie solidnych procesów z niezwykłą elastycznością.

Folwark to stan umysłu

Małgorzata Bonikowska o korzeniach folwarczności polskiego świata biznesu oraz tęsknocie młodych za autentycznym przywództwem.

O poczuciu celu

Andrzej Jankowski (Kapitan Andy) o celu biznesowym jako najbliższym porcie i jednocześnie długofalowej wizji, służącym pobudzaniu i utrzymywaniu motywacji.

O przywództwie

Andrzej Dulka o praktycznych przykładach postaw integrujących realizm do bólu i wiarę, składających się na kreatywne i efektywne przywództwo.

Inteligencja przywódcza

Dariusz Duma o tym, czym jest "składnik x", którego niezwykle inteligentnym i wrażliwym przedsiębiorcom nierzadko brakuje do stania się wybitnym liderem.

O ludziach z poczuciem celu

Adam Aduszkiewicz o tym, dlaczego miks brawury i realizmu może okazać się najrozsądniejszym elementem włączonym w proces wyznaczania celów.