Rekrutacja

Kwestionariusz aplikacyjny na Akademię Psychologii Przywództwa 2024–25

O Akademii

Rekrutacja na naszą Akademię
składa się z 4 etapów:

 1. Wniosek on-line o przyjęcie na APP (poniżej) *Uwaga: kandydat powinien posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ludźmi.
 2. Ankieta aplikacyjna, na podstawie której, Jacek Santorski, dyrektor programowy APP podejmuje decyzje o przyjęciu do programu.
 3. Rejestracja na stronie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz złożenie dokumentów online (skan dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego)
 4. Ogłoszenie wyników – każdy z kandydatów zostanie mailowo poinformowany o wynikach rekrutacji.
 • Liczba godzin zajęć: 166h
 • 81h Zajęć wykładowych
 • 85h Laboratoriów
 • Tryb zajęć Stacjonarny
 • Język wykładowy Polski
 • Początek zajęć 21/22 listopada 2024
 • Godziny zajęć – grupa weekendowa
  • Piątek 17:30 – 21:30
  • Sobota 09:00 – 17:30
  • Niedziela 09.00 – 12:15
 • Godziny zajęć – grupa mieszana
  • Czwartek 17:30 – 21:30
  • Piątek 09:00 – 17:30
  • Niedziela 09.00 – 12:15
 • Cena:
 • 29 900 zł netto

Jeśli nie jesteś pewien, czy to odpowiedni dla Ciebie moment na podjęcie tego typu studiów, prosimy o kontakt.

Jeśli chcesz zgłosić udział w APP więcej niż jednej osoby prosimy o kontakt:

Wniosek

Jestem Zainteresowana/y studiami w trybie:
Wybieram płatność: