Mentoring Jacka Santorskiego

Jacek Santorski integruje dobrą znajomość świata biznesu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem psychoterapeutycznym. Posiada bardzo dobre rozeznanie rynku usług w tej sferze. Z tej perspektywy w roli mentora wspiera liderów w:

  • Przygotowaniu i komunikacji strategii, restrukturyzacji, rebrandingu, kryzysach
  • Psychologicznych, emocjonalnych wyzwaniach w relacjach w firmach rodzinnych
  • Przygotowaniu do sukcesji
  • Budowaniu marki osobistej, roli mentora
  • Problemach osobistych, w związkach i rodzicielskich (konsultacje diagnostyczne i wskazanie ścieżki rozwiązań)

Zgłoszenia / zapytania prosimy przesyłać mailowo na osobisty adres Jacka Santorskiego