Model LVI

Meta Model
Wszechstronnego Przywództwa LVI

Model opracowany przez Roba Kaisera i Roba Kaplana to efekt wieloletnich studiów, analiz, rzetelnej statystyki w oparciu o dokonania topowych firm i liderów z całego świata. W efekcie powstał unikalny i spójny model dający niezwykle trafne wskazówki dla liderów, którzy chcą przy złożoności współczesnego świata biznesu budować efektywne i zdrowe organizacje.

Dysponujemy licencją i kompetencjami w diagnozie i rozwoju zarządów i managerów, implementacji LVI jako ważnego czynnika kulturotwórczego.

Diagnoza Wszechstronnego Przywództwa – LVI 360

Sprawdzamy metodą diagnozy 360 jak liderzy wykorzystują swoją siłę, jak zdarza się im ją przesterować, jak mogą zarządzać sobą by dopełniać przeciwstawne cechy i kompetencje – np. przywództwo forsujące i angażujące, strategiczne vs operacyjne.

[1] Konsultacje indywidualne
Proponujemy aby w efekcie diagnozy liderzy otrzymali wsparcie w interpretacji danych statystycznych oraz jakościowych. Realizujemy ten etap w formie 1-2 h konsultacji indywidualnych, które mogą być kontynuowane w formie głębszej pracy z liderem, procesu kilku sesji pogłębiających samoświadomość i kalibrację skutecznych strategii przywództwa i zarządzania.

[2] Implementacja wszechstronnego przywództwa
Warsztaty, Akademie, korekty kulturowe

Typowe formy implementacji LVI

W wielu przypadkach diagnoza LVI przeradza się w świadomy proces transformacji stylu zarządzania czy kultury organizacji.

  • Warsztaty dla grup liderskich poświęcone typowym “przegięci” lub “niedoborom” danej organizacji
  • Akademia Wszechstronnego Przywództwa – kompleksowy program, profilowany dla różnych poziomów liderskich w organizacji
  • Programy Talentowe – kształtowanie postaw liderskich, (często potencjalnych sukcesorów) adekwatnych do wyzwań, potrzeb rynkowych, transformacji kulturowych

Jeśli chcesz poznać szczegółowa ofertę, zapraszamy do kontaktu