Jak Absolwenci oceniają APP?

Przeprowadziliśmy wśród już prawie 1000 Absolwentów ankietę dotyczącą satysfakcji ze studiowania u nas. Oto kilka danych z tego podsumowania:

Jak oceniasz wartość APP z perspektywy lat?

59% — APP wpłynęło na mnie jako Człowieka, na relacje z innymi

31% — APP zmieniło mnie jako Lidera

5% — Inne

3% — Nie widzę wpływu APP na mnie

2% — Trudno powiedzieć

Jak widzisz główną wartość dla siebie dzięki ukończeniu APP?

Kilka cytatów poniżej:

Większa świadomość samego siebie, przekładająca się na skuteczność w działaniu. Ponadto, kontakty z wartościowymi ludźmi.

Pogodziłem się ze swoimi słabościami. Zrozumiałem, że spójność jest niezwykle ważna – i mam tego dużo w sobie. Utwierdziłem się, że nie ma nic złego w tym, że się lubi ludzi – i nie przeszkadza to w skutecznym liderowaniu im…

Zmieniło tok mojej kariery, dodało mi wiatru w żagle, ośmieliło to wyjścia naprzeciw temu co już czekało za rogiem, a ja nie chciałam się tego podjąć bo po prostu nie wierzyłam we własne siły.

Zrozumienie i opanowanie mechanizmów, którymi do tej pory posługiwałem się intuicyjnie nie zdając sobie z tego sprawy. Nauczyłem się lepiej panować nad swoimi i swoich rozmówców zrachowaniami, rozumieć je, co pozwoliło mi na poprawę jakości komunikacji oraz na lepsze radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Rozwinąłem się jako menedżer, lider. Jednocześnie znalazłem inną drogę dzięki inspiracji i zostałem wykładowca z negocjacji w biznesie na dwóch uczelniach MBA UE we Wrocławiu oraz SWPS. Wszystko dzięki grupie dla trenerów , która powstała na APP.

 

Zapraszamy na kolejną, jubileuszową edycję naszego studium. Więcej informacji na temat programu i możliwość zapisu znajdziesz tutaj.