Jakie cele chciałbyś osiągnąć?

O celach więcej niż SMART, dr Linda Bollé, psycholog kliniczny i life coach.

Prawdopodobnie słyszałeś o znaczeniu ustanawiania celów, które są SMART. Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć twierdząco na każde z poniższych pytań, to znaczy, że wyznaczyłeś taki cel:

Szczegółowy – Czy twój cel zawiera wyrażenia dotyczące działania, żeby określić, co chcesz osiągnąć i jak zamierzasz to zrobić?

Mierzalny – Czy wykorzystuje dane do określenia, w jaki sposób będziesz śledzić swoje postępy i skąd będziesz wiedzieć, że go rzeczywiście osiągnąłeś?

Osiągalny – Czy mieści się w zakresie twojej kontroli i jest możliwy do osiągnięcia?

Istotny – Czy ma sens dla ciebie i twojego unikalnego zestawu okoliczności, w tym twoich priorytetów?

Określony w czasie – Czy zawiera konkretną datę lub ramy czasowe, w których spodziewasz się go osiągnąć?

Podczas gdy ustanawianie celów SMART jest wspaniałe, wyznaczanie celów SMARTER jest jeszcze wspanialsze. Tak więc, oprócz celów, które są szczegółowe, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie, dlaczego nie ustalić celów, które są również energetyzujące i nagradzające?

Energetyzujący – Czy twój cel jest czymś, czego naprawdę chcesz dla siebie? Innymi słowy, czy jest zgodny z twoją życiową wizją, misją i wartościami?

Nagradzający – czy obejmuje otrzymanie czegoś, co ma dla ciebie wartość, np. nagrodę pieniężną za doskonałe wyniki?

Wyznaczanie celów SMARTER jest nawet lepsze niż SMART, ale ustanawianie celów SMARTEST jest jeszcze cenniejsze! Oprócz celów szczegółowych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych, określonych w czasie i energetyzujących, dlaczego nie ustanowić celów, które są również samowzmacniające (a nie po prostu nagradzające) i transformujące?

Samowzmacnianie – Czy twój cel obejmuje generowanie pozytywnych emocji, np. poczucia przyjemności odczuwanej podczas wykonywania określonej czynności, poczucia dumy, która towarzyszy dobrze wykonanej pracy lub „haju pomocnika” (wynikającego z przypływu  endorfin), który wynika z oferowania pomocy innym?

Transformujące – Czy osiągnięcie celu oferuje potencjał do zrealizowania znaczącej i trwałej zmiany w tobie i/lub twoich okolicznościach życiowych?

Jeśli jesteś jak większość ludzi, ustanawianie celów, które obiecują energetyzację, satysfakcję – lub jeszcze lepiej, samowzmocnienie – i przekształcenie siebie, wzniesie je na zupełnie nowy poziom, zwiększając motywację i szanse na sukces. To ty je określasz i zależy to od ciebie. Powodzenia!

Oryginał tekstu ukazał się na stronie American Council of the Blind.