Rozwijanie liderów na „następną normalność”

Rob Kaiser jest prezesem Kaiser Leadership Solutions oraz doradcą, autorem i ekspertem w dziedzinie przywództwa. Posiada bogate, globalne doświadczenie w zakresie rozwoju i oceny kadry kierowniczej i analityki kadrowej oraz jako doradca ds. zarządzania talentami strategicznymi dla prezesów i liderów HR.

W nowym artykule Kaiser Solutions autorzy dostarczają cennego źródła – zaktualizowanej prezentacji Roba Kaisera o wszechstronności na czas kryzysów i klarowania się „następnej normalności”. Piszą tak:

„O przywództwie jako dziedzinie wiemy już bardzo dużo. Znamy jego wymagania, kompetencje i wykolejenia. Wiemy, jak zidentyfikować potencjał przywódczy. Wiemy, że przywództwo najlepiej mierzy się stopniem wpływu, jaki dana osoba ma na innych i na organizację. Wiemy też, jak ocenić ten wpływ i jak trenować liderów, aby go podwyższać. Nie wiemy za to, z czym dzisiejszy destrukcyjny świat każe się naszym liderom mierzyć. Oni też nie. Ale wiemy, że osoby, które posiadają szeroki zakres uzupełniających się kompetencji, umiejętności i zachowań przywódczych – oraz mądrość, by wiedzieć, którego z nich użyć w danej sytuacji – są najskuteczniejsze. I wiemy też, że tej meta-kompetencji – wszechstronności – można się nauczyć, trenować ją u innych i rozwijać. Na tym skupiała się kariera Roba od 25 lat i jest to kluczowa zaleta oferowana przez wszystkich naszych partnerów, którzy stosują Wskaźnik Wszechstronności Przywództwa (Leadership Versatility Index, LVI) w swojej praktyce coachingowej i rozwoju kadry kierowniczej. (Badanie wskaźnika LVI przeprowadzamy zarówno w ramach naszego studium jak i na zamówienie zainteresowanych firm zewnętrznych. Zapraszamy do kontaktu).

Pandemia COVID-19 dała nam wyjątkową okazję do sprawdzenia, czy wszechstronność czyni liderów jeszcze skuteczniejszymi w czasach ekstremalnego kryzysu. Przekopując się przez dane, Rob porównał wpływ wszechstronności na wydajność zespołu i wyniki przed, w trakcie i po wybuchu COVID-19. Dane pokazują, że wszechstronność wyróżnia tych liderów, którzy stanęli na wysokości zadania, aby pomóc swoim zespołom w przegrupowaniu, skupieniu się i kontynuowaniu efektywnego działania w burzliwym pierwszym roku pandemii. Co ciekawe, wychodząc z pandemii, nadal jest silniejszym predyktorem skutecznego przywództwa niż w „dawnych czasach”. Rob przedstawił swoje odkrycia na 2022 Leading Edge Consortium i pokazał, jak i dlaczego wszechstronność jest meta-kompetencją, która łączy szeroki zakres uzupełniających się zachowań, dając liderom zakres i elastyczność niezbędną w dzisiejszym świecie kryzysów, zakłóceń i dylematów. Mamy nadzieję, że te odkrycia okażą się przydatne podczas pracy nad przygotowaniem liderów, którzy będą w stanie sprostać wyzwaniom następnej normalności”: prezentację znajdziesz tutaj.