Siedem wskazówek, że znalazłeś się „pod linią”

Siedem wskazówek że znalazłeś się pod linią

Reagujesz czy odpowiadasz? Poziom reakcji jest „pod linią” (below the line), poziom odpowiedzi „nad linią” (above the line). Reakcje są regresywne, obronne, lub agresywne. Chowasz się lub walczysz o rację za wszelką cenę, wchodzisz w rolę ofiary, prześladowcy lub wybawiciela (trójkąt dramatyczny) zaś odpowiedzi są świadome i dojrzałe, oparte na celach i wartościach. Żeby „być sobą” najpierw transformuj reakcje w odpowiedzi, wtedy stajesz się „kimś”. Zamiast roli ofiary – wyrażasz swoje potrzeby i prawa, zamiast prześladowcy (oskarżenia, oceny) wyrażasz swój sprzeciw lub stanowisko, zamiast „wybawiciela” uzgadniasz, jak możesz być pomocny. Żeby transformować regresywne reakcje w progresywne odpowiedzi trzeba rozpoznawać, że znalazłeś się „pod linią”, dalej dasz rade w transformacji, masz tu świetny klucz do rozpoznania, że utknęłaś, utknąłeś i ogarnięcia siebie. Wtedy stajesz się kimś, a będąc „nad linią” możesz być sobą.

Jacek Santorski

W The Conscious Leadership Group piszą tak:

Czy jesteś w stanie trafnie ocenić, w którym momencie znajdujesz się „nad linią” (cechuje Cię otwartość,ciekawość, gotowość do nauki i rozwoju), a kiedy pod linią (zamknięty umysł, postawa obronna, potrzebadowodzenia słuszności swoich tez)?Bycie pod linią nie jest problemem samym w sobie.Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy nie zdajesz sobie sprawy ze swojej pozycji.W tym stanie liderzy mają tendencję do bycia reaktywnymi, a nawet zdarza im się odgrzewać dawnozażegnane spory.Wzmacnianie samoświadomości pozwala dostrzegać momenty, kiedy trafiamy „pod linię”, a tym samymdaje szansę na wprowadzenie odpowiednich korekt.

1. Wstrzymujesz oddech

2. Zaczyna Ci się wydawać, że istnieją tylko dwie opcje

3. Odreagowujesz destrukcyjnymi działaniami

4. Za wszelką cenę dążysz do tego, żeby mieć rację

5. Utykasz w jednej opinii

6. Jesteś zależny od potwierdzenia od innych

7. Unikasz wszelkich danych, które nie pasują do Twoich teorii

Tu przeczytasz oryginał wpisu.