Siła poczucia Celu w skutecznym przywództwie

Siła poczucia poczucia Celu w skutecznym przywództwie

Jakie są synonimy pojęcia „purpose”? Kilka lat temu wydaliśmy książkę naszego brytyjskiego partnera Kevina Murraya „Ludzie z poczuciem celu”. Cały naklad się rozszedł, dziś możemy dzięki świetnemu, prostemu opracowaniu wrócić do tematu: jaka jest „Twoja sprawa”, Twoje „powołanie”?  Warto umacniać swoją wewnętrzną motywację i wpływ na otoczenie przez zadawanie sobie takich pytań. Dodam jeszcze, że Kevin Murray we wspomnianej książce (oryg. „People with purpose”) przytacza badania z obszaru neurobiologii, które wskazują, że oksytocyna, „hormon czułości i zaufania” równoważący nadmierne działanie hormonów stresu, przede wszystkim kortyzolu, wydziela się także, gdy angażujemy się osobiście w jakąś misję, a więc „nagroda za purpose”, to odporność i zdrowie. Nie bez kozery więc tak często w Akademii Paychologii Przywództwa przykładamy wagę do „sprawy”, purpose społecznego i biznesowego, jak i czułości w bliskich relacjach.

Jacek Santorski

BCG BrightHouse pomaga klientom na całym świecie przekształcić ich kulturę, przyspieszyć rozwój i nadać sens ich markom poprzez odkrywanie i skuteczne wprowadzanie w życie poczucia Celu przez duże „C” – purpose. Autorzy poniższego tekstu: Heather Askew, Andy Redman, Cally Bybee Group, Jon Bailey oraz Tym Chajdas zebrali w pigułkę informacje o kilku krokach, w których liderzy mogą połączyć się głębiej ze swoim Celem i uwolnić jego moc sprawczą.

Nie jest tajemnicą, że w pełni wykorzystany potencjał głębokiego poczucia Celu (purpose) ma ogromny wpływ na efekty działania, stopień i zasięg wywierania wpływu. Jednak niedawna ankieta przeprowadzona przez BrightHouse wśród ponad 2500 uczestników wykazała, że liderzy nie są tak zaangażowani w swój Cel jak ich pracownicy, a zatem tracą potężne możliwości. Wydaje się, że liderzy są świadomi jego potęgi, ale po prostu nie wykorzystują go w pełni. Na szczęście można temu zaradzić za pomocą trzech prostych kroków, które zidentyfikowaliśmy, aby pomóc liderom głębiej zaangażować się w swój Cel.

Po pierwsze, czym dokładnie jest poczucie Celu? Definicję można znaleźć w naukach Arystotelesa, który powiedział: „Tam, gdzie krzyżują się twoje talenty i potrzeby świata, tam leży twoje powołanie”. Twoje powołanie to twój purpose, powód, dla którego istniejesz – twoje „dlaczego”. Dotyczy to zarówno organizacji, jak i ludzi. Liderzy operacyjni nieustannie stają w obliczu natychmiastowej presji, więc łatwo jest zdegradować Cel jako coś, na czym można się skupić „w przyszłości”, zamiast uznawać go za kluczowy element dla zdrowia firmy. Ale wartość osobistego poczucia Celu jako spójnej i stabilnej Gwiazdy Północnej, soczewki do podejmowania decyzji i okrzyku łączącego pracowników ze wspólnym znaczeniem nie może być zachowana na „kiedyś”. Dane jasno pokazują, że napędza ono wydajność: firmy o wysokim poczuciu celu wykazują o 35% wyższy roczny TSR, a spełnieni pracownicy są 3 razy bardziej skłonni do pozostania w firmie na dłużej.

Odkryj swój osobisty Cel

„Cel korporacyjny musi określać powód istnienia organizacji… aby odpowiednio zrozumieć rolę, jaką odgrywa; podczas gdy Cel osobisty jest właśnie taki – osobisty, koncentruje się na mocnych stronach, popędach i pragnieniach pojedynczej osoby.”

Ashley GriceDyrektor generalny i zarządzający BrightHouse

Cel osobisty różni się od organizacyjnego, ale liderom kadry kierowniczej opracowanie Celu osobistego może pomóc w uwolnieniu własnego potencjału, a także potencjału organizacji. Im lepiej znasz siebie, tym lepiej zrozumiesz, w jaki sposób możesz pomóc innym w swojej organizacji i poza nią. Mniej niż 20% liderów zna swój osobisty Cel. Odkrycie go wymaga otwartej i szczerej autorefleksji oraz, jeśli to możliwe, zaangażowania przyjaciół i współpracowników. Lubimy mawiać, że „owoce tkwią w korzeniach” – tak więc poprzez wprowadzenie innych perspektyw z różnych etapów życia, będziesz w stanie lepiej zrozumieć swoje mocne strony. (Może pomóc ci w tym koncepcja ikigai, którą opisujemy tutaj.)

Połącz kropki z celem lub wartościami organizacji

Mając w ręku nowo odkryty Cel osobisty, oceń, w jaki sposób napędza on lub łączy się z celem lub wartościami organizacji. Czy istnieje jakieś wspólne, podstawowe przekonanie? Czy możesz codziennie realizować swój Cel w pracy? Na przykład, jeśli założeniem twojego poczucia Celu jest radość, czy istnieją możliwości kultywowania radości? Jeśli okaże się, że twój Cel jest zsynchronizowany z Celem organizacji, istnieją oczywiste korzyści dotyczące ogólnego zaangażowania – kiedy dowodzisz w głębokim połączeniu z nim, emanujesz energią i pasją do pracy. Pasja jest zaraźliwa. Inspiruje i motywuje innych. Przyciąga talenty do zespołów i inspiruje do osiągnięć.

A co, jeśli nie widzisz zgodności między swoim osobistym Celem a Celem firmy? Nadal istnieje znacząca szansa na wywieranie wpływu. Jeśli nie możesz znaleźć wspólnej płaszczyzny z Celem organizacyjnym, możesz spojrzeć wstecz i zastanowić się nad mocnymi stronami i wartościami organizacji i poszukać tam połączeń. Co te mocne strony i wartości oznaczają dla ciebie? Jak żyjesz nimi na co dzień? Czy mają one dla ciebie znaczenie? Przykładowo, osobisty Cel Richarda Bransona, założyciela Virgin Group, polegający na „dobrej zabawie w mojej podróży przez życie i uczeniu się na błędach” jest lepiej dostosowany do wartości organizacji niż jej korporacyjnego celu „zmieniania biznesu na dobre”. Wartości, takie jak serdeczna obsługa, nienasycona ciekawość, poczucie znaczenia, proste, zachwycająco zaskakujące i inteligentne rozwiązania, odzwierciedlają zabawne i pełne przygód podejście Bransona do życia. Wspierając kulturę opartą na tych wartościach, Virgin Group obejmuje innowacje, niekonwencjonalne myślenie i nieustanne dążenie do poprawy, odzwierciedlając zaangażowanie Bransona w uczenie się na błędach i dobrą zabawę po drodze.

Kiedy Satya Nadella objął stanowisko dyrektora generalnego Microsoftu w 2014 roku, zainicjował zmianę w kulturze firmy, aby dostosować się do własnej głębokiej wiary (tj. Celu) w ideę nastawienia na rozwój. Dzięki doświadczeniu z chorobą dziecka zrozumiał siłę empatii i uczenia się i wiedział, że firma musi połączyć się z tymi zasadami, aby wspierać swój rdzeń innowacji i kreatywności. Nadella sprowadził psychologa, który specjalizował się w treningu uważności, aby pomóc swojemu zespołowi kierowniczemu poprawić samoświadomość, zidentyfikować ich najskrytsze pasje i połączyć je z nową misją firmy – wzmocnić każdą osobę i każdą organizację na świecie, aby osiągnąć więcej. Umieszczając empatię w centrum swojego przywództwa, dał wyraźny przykład tego, jak firma może lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby klientów.

Komunikuj swój Cel, żyj zgodnie z nim i zaangażuj się w niego

Cel bez działania to jedynie mrzonka. Aby był skuteczny, liderzy muszą go ucieleśniać i osadzać w całej organizacji, czyniąc go nawykiem.

Komunikowanie Celu – Zacznij od rozpowszechniania wiadomości o nim. Pokaż swoim pracownikom, że ma dla ciebie znaczenie i że słuchasz ich pomysłów na jego wykorzystanie. Wraz z naszymi klientami zachęcamy liderów do dzielenia się osobistymi historiami, w jaki sposób odnoszą się one do Celu lub wartości firmy. Historie tworzą znaczenie i więzi oraz są cennym narzędziem w komunikowaniu celu. W 2017 roku współpracowaliśmy z National Bank of Australia (NAB), aby opracować ich Cel w ramach szerszej transformacji. Podczas wydarzenia inauguracyjnego dyrektor generalny i zespół kierowniczy opowiedzieli wiele osobistych historii, dzieląc się wrażliwością, która wytworzyła emocjonalną więź z Celem. Uruchamiając program zespół udał się na 60–przystankowy pokaz objazdowy, koncentrując się na wprowadzeniu Celu w życie w całej organizacji. Pojawienie się każdego lidera banku w każdym oddziale pokazało, jak Cel NAB był osobiście ważny dla każdego z nich.

Życie zgodnie z Celem – Czyli „walk the talk”. Odkryliśmy, że ustanowienie jasnego zestawu zachowań przywódczych umożliwia wszystkim pracownikom osiągnięcie wspólnej wizji. Skorzystaj z okazji, aby modelować Cel dla wszystkich, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Pomogliśmy naszemu klientowi The North Face na nowo odkryć jego duszę i ożywić więź z pracownikami i konsumentami poprzez wyartykułowanie Celu i wartości, a następnie określenie zachowań, które będą wpływać na ich codzienne działania. Podczas pandemii firma The North Face wykorzystała swój cel – Odważ się prowadzić świat do przodu przez eksplorację – i powiązane z nim zachowania, aby pokierować swoją odpowiedzią. Firma tymczasowo zamknęła swoje drzwi, przekazała 60 000 rękawiczek pracownikom służby zdrowia i osobom udzielającym pierwszej pomocy oraz otworzyła swoje archiwum wideo, aby każdy mógł „odkrywać zewnętrzną ciekawość, pozostając w domu”.

Zaangażowanie w Cel – Wreszcie postrzegaj Cel jako coś trwałego, a nie jednorazowego. To ponadczasowa Gwiazda Północna, która wymaga głębokiego zaangażowania w kulturę, strategię i markę. Począwszy od zarządu, a skończywszy na hali produkcyjnej, cel powinien być częścią codziennych decyzji i przewodnikiem po działaniach. Na przykład nasz klient, Delta Airlines, wykorzystał swój cel – Lift the World (Wznieś świat wyżej) – do napędzania różnych inicjatyw, które były kluczem do ich zmiany. Wykorzystali go do poprawy obsługi klienta, umożliwiając agentom bramek zniesienie opłat za zmianę lotu i pomagając osobom znaleźć bardziej bezpośrednie opcje lotu, ponownie wprowadzili Czerwone Płaszcze, aby zapewnić pomoc w podróży, i zachęcali personel pokładowy do tworzenia znaczących połączeń z klientami w celu usprawnienia podróży. Dziś, prawie 20 lat później, ich Cel nadal przejawia się w marketingu, doświadczeniach klientów i inicjatywach angażujących pracowników.

Wartość Celu dla liderów

Liderzy mogą odblokować potencjał swojej organizacji, postępując zgodnie z naszymi trzema krokami: Określ swój Cel osobisty, Połącz kropki z Celem lub wartościami organizacji oraz Komunikuj, żyj zgodnie z celem i zaangażuj się w niego. Przy świecie w stanie ciągłych zmian, jedną rzeczą, na którą możemy liczyć, że pozostanie ponadczasowa, jest potrzeba połączenia się i pozostawania w kontakcie z tym, co robimy, dlaczego to robimy i dla kogo to robimy. Podczas gdy nasze dane pokazują, że liderzy nie są tak związani z Celami organizacyjnymi jak ich pracownicy, wielokrotnie widzieliśmy również, jak ważne jest nawiązanie tego połączenia dla wszystkich w organizacji. Poświęcając czas na odnalezienie Celu Osobistego, połączenie go z Celem Organizacyjnym, a następnie zaangażowanie się w jego realizację, liderzy mogą zacząć odblokowywać stojący przed nimi potencjał. Dla liderów znalezienie swojego Osobistego Celu i powiązanie go z Celem Organizacji pozwoli skalibrować własne życie zawodowe i napędzać sukces organizacyjny w całej firmie.

Oryginał artykułu znajdziesz tutaj.