Szczególne zasady realizacji programu APP w okresie covidowego kryzysu

Szczególne zasady realizacji programu APP w okresie covidowego kryzysu.

Interakcja i relacje – nowoczesna edukacja opiera się na interakcji. Zwłaszcza w takich projektach, jak MBA, czy podyplomowe szkolenia liderów. Spotkania, dialog z wykładowcami i ekspertami, inspirujące, wspierające kontakty pomiędzy uczestnikami są równie ważne, jak zdobywanie wiedzy o modelach zarządzania. W koncepcji Akademii Psychologii Przywództwa (APP) przywiązujemy szczególną wagę do spotkaniowego charakteru sobotnich, całodniowych warsztatów w kameralnych grupach (LABy). Uczestnicy Laboratoriów Treningowych dzielą się osobistymi refleksjami, doświadczeniami, odgrywają symulacje rzeczywistych sytuacji, a w finale programu udzielają sobie osobistych informacji zwrotnych. Pracując w szczególnej atmosferze bezpieczeństwa i inspiracji nawiązują kontakty, które przenoszą w sferę zawodowych i osobistych relacji, niekiedy na wiele lat.

W trakcie realizacji 10-tej edycji Akademii po trzech sesjach (od listopada 2019 do lutego 2020) realizowanych w salach Politechniki – pandemia zmusiła nas do przeniesienia się w sferę digitalną. Dzięki otwartej i twórczej postawie prowadzących i uczestników – wszyscy przenieśli relacje i kontakty do nowej rzeczywistości, którą pozwoliła tworzyć platforma Zoom. Cała społeczność – 120 osób – odbyła cztery kolejne sesje on-line do czerwca, a potem we wrześniu – znów „w realu” spotkała się na dodatkowe, kończące proces Laboratoria.
W programie na 2020/2021 zakładamy, że pierwsze trzy moduły odbędziemy via Zoom, zapewniając spotkania i wymianę w grupach oraz w całej społeczności, a kolejne w grupach 9+1, na które do 20 października 2020 pozwalały przepisy. Gdyby to nie było możliwe, będziemy nadal pracować zdalnie.

Nastawiliśmy się jednocześnie, by Laboratoria podczas ostatniej, siódmej sesji (maj 2021), zrealizować „w realu”. Będą to dwa intensywne dni warsztatowe w małych grupach oraz dodatkowo sesja plenarna. Gdyby i to nie było jeszcze możliwe w zaplanowanym terminie, będziemy czekać z realizacja modułu VII nawet do jesieni, w międzyczasie proponując Państwu ponadprogramowe webinary. Także warsztat „follow up” przewidziany na wrzesień 2021 chcielibyśmy przeprowadzić już z Państwem w „realu”.

Bezpieczeństwo i standardy sanitarne – spotkania w grupach 9+1 realizować będziemy, gwarantując nam wszystkim innowacyjne warunki bezpieczeństwa, w oparciu o konsultacje specjalisty dr. n. med. kapitana Jacka Siewiery.

Zarządzanie w kryzysie i przywództwo jutra – w tym niezwykle wymagającym czasie planujemy ponadprogramowe zajęcia w postaci webinariów coachingowych, które poprowadzi osobiście Jacek Santorski – jeden w grudniu 2020, dwa w lutym 2021 – kiedy program, z uwagi na ferie zimowe, nie zakładał wspólnych sesji.

Wychodzimy z założenia, że „przywództwo jutra” realizuje się dziś. Paradoksalnie, nastawieni jesteśmy na to, by w trudnej sytuacji dostarczyć Państwu jeszcze więcej wsparcia i inspiracji niż zakładał to realizowany z powodzeniem w ciągu dziesięciu lat program APP.

Czujemy się przygotowani merytorycznie i technicznie, by zrealizować wspólnie z Wami zakładany program. Rola lidera nigdy nie była tak ważna, jak jest dziś. Wesprzemy Was na Waszych posterunkach, zapewniając ustawiczne uczenie się o sobie, relacjach i organizacji w tak niezwykłych okolicznościach.

Zapraszamy i czekamy na Was.

Jacek Santorski z Zespołem APP