Szkoła nowej generacji

Agnieszka Siemińska, konsultantka w zakresie marketingu i zarządzania, autorka książki "Neuromarka"

APP to szkoła nowej generacji, wymykająca się tradycyjnym, jednowymiarowym schematom.

Akademia Psychologii Przywództwa kształci wszechstronnych liderów, skutecznych w określaniu jasnych celów biznesowych i jednocześnie silnych i charyzmatycznych w swojej autentyczności, potrafiących zarażać swoją pasją innych. APP zmieniło moje podejście w myśleniu o biznesie, zarządzaniu ludźmi, pomogło stworzyć najskuteczniejszy zespół menedżerów w historii mojej firmy, ale też poprawiło moje życie osobiste. Najbardziej inspirujące doświadczenie z edukacją w moim życiu zawodowym.