Inteligencja przywódcza

Dariusz Duma, Jacek Santorski

Oprócz połączenia klasycznie rozumianej inteligencji poznawczej oraz emocjonalnej, w tym samoświadomości, efektywnego przywódcę cechuje coś jeszcze. W rozmowie z Dariuszem Dumą, filozofem, przedsiębiorcą, konsultantem biznesowym, a także wykładowcą na poziomie MBA, odkrywamy czym jest ten składnik x – przedsiębiorcza przenikliwość, której niezwykle inteligentnym i wrażliwym przedsiębiorcom nierzadko brakuje do stania się wybitnym liderem i stworzenia oraz poprowadzenia organizacji zarówno rentownej, innowacyjnej jak i przyjaznej.

00:00 00:00