O ludziach z poczuciem celu

Adam Aduszkiewicz, Jacek Santorski

O ludziach z poczuciem celu

Jacek Santorski rozmawia z Adamem Aduszkiewiczem, doświadczonym coachem, przedsiębiorcą, terapeutą, a zarazem doktorem filozofii i autorem z tego obszaru. Czerpiąc inspirację z wydanej przez Dom Wydawniczy JS&Co książki Kevina Murraya pt. “Ludzie z poczuciem celu” („People with Purpose”), zanurzają się w eksploracji sztuki wyznaczania, ale i odpuszczania celów, charakteryzującej “oświeconych” liderów.

Odkrywają wspólny mianownik podejścia Kościuszki i nowoczesnego przywództwa, które proponujemy w Akademii Psychologii Przywództwa podkreślając, że przynosząca pozytywne rezultaty narracja lidera powinna być zarówno magnetyczna, jak i inteligentna biznesowo.

W świetle tych rozważań pojawia się wniosek o dozie szaleństwa jako czymś najrozsądniejszym, co nowoczesny lider może włączyć w proces wyznaczania celów, wychodząc poza dotychczasowe ramy, przy jednoczesnym zachowaniu realizmu do bólu.

00:00 00:00