O poczuciu celu

Andrzej Jankowski, Jacek Santorski

W tej rozmowie Jacek Santorski swoją ciszą daje wyraz wewnętrznemu poruszeniu wywołanemu naturalną swobodą i luzem przy jednoczesnym zdyscyplinowaniu i precyzjii kapitana Andyego – uosobiającego często poruszaną w naszej APP sztukę łączenia przeciwieństw. Andrzej Jankowski – żeglarz, pisarz, podróżnik, w swoim charyzmatycznym stylu opowiada o organizacji pracy na jachcie i związanym z nią nieodłącznym kontakcie z celem. Wspólnie omawiają cel, z jednej strony jako dosłowne docieranie do obranego portu, a z drugiej, jako unikalną wartość i powołanie napędzające determinację do podejmowania i pokonywania niekończących się wyzwań w podróży – zarówno tej morskiej, jak i biznesowej.

00:00 00:00