Przygotuj się

Wiktor Schmidt, Jacek Santorski

Wiktor Schmidt, twórca polskiej firmy technologicznej o światowym zasięgu, produkującej, jak mówią, „szczęśliwy software”, integrującej otwarte partnerstwo, spontaniczność i ludzką wrażliwość z roztropną drapieżnością biznesową i efektywnością. W swoim stylu dzieli się, w jaki sposób udaje się łączyć te pozorne przeciwieństwa – często podkreślane w ramach APP jako kluczowe w nowoczesnym przywództwie – rozwijając przy tym organizację o solidnej strukturze, pozwalającej funkcjonować zwinnie i elastycznie.

00:00 00:00