Sławek Błaszczak i Jacek Santorski – Kryzysy wieku średniego

Przesilenie półmetka życia w wieku ok. 45 lat interesuje nas szczególnie z uwagi na metrykę większości studentów APP. Mamy tu zarazem szersze spektrum zjawisk – Sławek Błaszczak, trener APP i Jacek Santorski mówią o charakterystycznych zagadnieniach 30- i 60-latków. Rozmawiają o mitach “pop psychologii” i o rzeczywistej funkcji hormonów, które odgrywają wielką rolę w tej fazie życia, jednocześnie możemy być od tych procesów niezależni. Jak się przygotowywać i dbać o siebie, aby się ustawicznie uczyć, oduczać i uczyć na nowo, zachowując witalność i zdrowie.

Możesz posłuchać tego odcinka również na:

00:00 00:00