Otwarty umysł w obliczu niewiedzy

Otwarty umysł w obliczu niewiedzy

Lider jutra ma prawo, a czasem zobowiązanie powiedzieć NIE WIEM. Pod warunkiem, że pokazuje, jak poszukuje informacji, jakie scenariusze rozpatruje. Gdy nie można przewidywać przyszłości, można jednak rozważać możliwości.

W warunkach złożoności i ograniczeń wiedzy umysł otwarty – open mind – jest w stanie znieść niepewność i decydować – bez magicznego myślenia, zaklinania rzeczywistości – działać ze świadomością swoich celów – purpose – i wartości.

Naszym wyzwaniem jest dziś to, że wielu ludzi nie radzi sobie z napięciem poznawczym i w miejsce oświeconego „nie wiem” kreuje i lansuje różne „teorie” – pozornie racjonalne, oparte na cząstkowych danych i mitach, jednostronnych źródłach, fragmentarycznych ”świadectwach”. Np. w sprawie COVID-19 zarówno panikowanie, jak i zaprzeczanie znaczeniu i skali zagrożeń zwiększa prawdopodobieństwo zbyt jednostronnych reakcji lub ryzykownych decyzji.

Jeśli okażesz zespołowi zrozumienie, będziesz słuchać i wspierać, przyjmiesz ich i własne zmęczenie życiem oraz działaniem w warunkach niepewności i zarazem jasno określisz swoje wartości – Twój autorytet się umocni, pomimo, że nie wszystko wiesz i nie masz monopolu na prognozy – ekonomiczne, biznesowe, społeczne czy epidemiologiczne.