Pokazuj charakter

Pokazuj charakter

Polecamy Waszej uwadze książkę „CEO doskonały” (ang. „CEO Excellece”) Carolyn Dewar, Scotta Kellera i Vikrama Malhotray. To znamienne, że jedna z najnowocześniejszych prac poświęconych zarządzaniu i przywództwu stawia charakter, spójność i jakość relacji na jednym z pierwszych miejsc na liście cech wybitnych CEO. W APP nigdy nie mieliśmy co do tego wątpliwości. Dziś mamy satysfakcję.

Jacek Santorski

Oto fragment:

„Charakter przejawia się w konsekwencji w przestrzeganiu tych samych zasad we wszystkich okolicznościach. Pomyśl o roli rodzica. Dzieci obserwują rodziców naruszających swoje zasady: „Młody, chociaż prosimy cię o mówienie prawdy, możemy w kinie powiedzieć, że jesteś młodszy niż w rzeczywistości, żebyś dostał zniżkę”. Dziecko uczy się robić to samo. Uczą się również przewidywać niekonsekwencję rodzica i kombinować, jak obejść zasady. Jeśli się zaczeka wystarczająco długo, aż rodzic będzie zajęty lub zmęczony, można przemycić coś niedozwolonego. Przywództwo jest podobne pod tym względem: wszystkie oczy skierowane są na osobę na najwyższym stanowisku. Hubert Joly z Best Boy, którego książka nosi tytuł: „The Heart of Business: Leadership Principles for the Next Era of Capitalism”, opisuje tę dynamikę: 'Ważne jest, aby przewodzić nie tylko głową, ale także duszą i sercem. Kiedy CEO działają konsekwentnie w ten sposób, ich zasady przekładają się na organizację nie odgórnie, ale organicznie.’ Dochowanie wierności swoim przekonaniom może się na krótką metę wydawać przegraną propozycją, ale najlepsi CEO uważają, że w dłuższej perspektywie to się zawsze opłaca. Jorgen Vig Knudstorp wyjaśnia, jak to wyglądało w LEGO: ’Nie jestem z tych, którzy chcą się przypodobać. Nie wchodzę do pokoju i nie zastanawiam się: Jak mogę zadbać, żeby wszyscy mnie lubili?’ – mówi. Wszyscy mamy własne zawirowania i historie z życia. I to jakoś sprawiło, że podjąłem ryzyko i chciałem robić odważne rzeczy, które mogą spowodować, że inni ludzie powiedzą: 'Jak ci się udało tak po prostu wstać i im to powiedzieć?’ Kiedy miał trzydzieści pięć lat i był od zaledwie trzech lat w zarządzie firmy, Knudstorp czuł się zobowiązany do napisania notatki do rady nadzorczej LEGO, wyjaśniającej jego opinię, że firma jest w tarapatach. Zasadniczo pisał tam, że chociaż firma miała zysk księgowy przez większość ostatnich piętnastu lat, nie wygenerowała zysku ekonomicznego przez ani jeden dzień. Jakoś wszyscy są szczęśliwi, ale tracimy pieniądze. ’To był szok dla rady nadzorczej’ – wspomina Knudstorp. Pamiętam, że wyrzucono mnie z posiedzenia rady, zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem: ’To był niesamowity czas, ale teraz wracam do środowiska akademickiego’. Jednak następnego dnia przewodniczący zadzwonił do Knudstorpa i powiedział mu, że przeczytał tę notatkę trzy razy i chce poważnie porozmawiać. Niecały rok później rada nadzorcza ogłosiła, że Knudstorp będzie kolejnym CEO LEGO. Zdobył najwyższe stanowisko dzięki konsekwentnemu charakterowi, co pomogło mu również przeprowadzić udany zwrot. ‘Dążenie CEO do dopasowywania się stanowi zagrożenie’ – zauważa. 'Wspaniała firma LEGO, do której wszedłem byłą trochę klubem dla chłopców. Ludzie nie stawiali sobie wyzwań i byli do siebie bardzo, bardzo podobni…'”