„Think like laboratory, not like factory”

„Think like laboratory, not like factory”

Fabryki są linearne, skupione na procesach i procedurach, podtrzymują status quo. Laboratoria są gotowe na błędy, wykorzystują nowe dane, eksperymentują, podważają to, co konwencjonalne. Przywództwo w błyskawicznie zmieniającym się świecie oznacza, że nie ustrzeżesz się błędów w drodze, tylko będziesz się z nich uczyć nowych scenariuszy i tworzyć nowe sytuacje.

Doświadczenie i praktyka Adeptów APP pokazuje, że wartością jest zarówno otwartość na myślenie „jak w laboratorium” oraz dyscyplina i uważność potrzebne w efektywnej i bezpiecznej „fabryce”. A więc i rola architekta i budowniczego  – i zaangażowanie „w” – poziom operacyjny, zarządzanie – i myślenie strategiczne, innowacyjność, autentyczne przywództwo.


Źródło: Książka „The future leader” Jacoba Morgana, wydawnictwo Wiley, 2020 r.