Trzy sposoby przekazywania informacji zwrotnej, które działają

Stawanie się lepszym wymaga feedbacku. Zapraszamy do refleksji na temat sztuki przekazywania informacji zwrotnej, na podstawie wpisu na blogu Leadership Freak, Dana Rockwella, właściciela firmy konsultingowej o tej samej nazwie.

W APP przyjmujemy, że feedback to nie ocena lecz „zwierzenie” – podzielenie się odczuciami, jak odbieram konkretne zachowania Drugiej Osoby. Taki feedback to „dar”.

Jak dawać feedback, który działa:

  • Przyjrzyj się swoim intencjom

Owocna informacja zwrotna służy interesom jej odbiorców. Zanim rozpoczniesz przekazywanie feedbacku, zadaj sobie pytanie: W jaki sposób może to najlepiej posłużyć tej osobie? Nieodpowiednie motywacje do dawania feedbacku to:

– frustracja w związku z kiepskimi wynikami,

– chęć wyrzucenia czegoś z siebie,

– próbowanie naprawiania ludzi,

– pokonywanie oporu, „wymuszając” konformizm. Zgodność da się wymusić, ale nie zmusisz nikogo do prawdziwej zmiany.

Jeśli najlepszy interes pracownika nie służy najlepszemu interesowi twojej organizacji, przyjrzyj się temu i zastanów, jak najlepiej zarządzić tą sytuacją.

  • Upewnij się o poziomie aspiracji odbiorcy

Informacja zwrotna u ludzi o niskich aspiracjach nieuchronnie wzbudza opór.Nie trać energii na dawani feedbacku osobom, które go nie chcą. Nie dawaj konstruktywnego feedbacku:

– osobom, uważającym że wszystko już wiedzą,

– tym, którzy twierdzą, że nigdy nie popełniają błędów,

– pracownikom akceptującym przeciętność, miernotę.

Ludzie o niskich aspiracjach nie szanują informacji zwrotnej, dlatego jeśli nie wiesz, jaki mają stosunek do wzrastania i rozwijania się, nie rozpoczynaj dawania feedbacku. Pragnienie poprawy może by podsycane, ale nie narzucane. Jeśli aspiracje twojego pracownika są niskie, możesz zaoferować informację zwrotną na ten temat. Tutaj znajdziesz kilka przydatnych technik zwrócenia uwagi na ten obszar (w j. angielskim).

  • Określ, czym jest sukces

Zanim cokolwiek zrobisz upewnij się, że wiesz, jak wygląda osiągnięcie celu. Jaki będzie efekt, jeśli twój feedback odniesie sukces? Możesz być zadziwiony/a jak trudno jest opisać tę wygraną. Odpowiedz sobie na dwa pytania:

– Co to jest sukces informacji zwrotnej – pod względem zachowania? Zachowanie to coś bardzo konkretnego, co możemy zaobserwować.

– W jaki sposób dostosujesz proces informacji zwrotnej, aby był zgodny z jasno określonymi celami i klarowną wizją sukcesu?

Wyobraź sobie otrzymanie konstruktywnej i solidnej informacji zwrotnej, w której ktoś poszerzył twoją percepcję i dodał energii do działania. Właśnie tym bądź dla innych. Feedback, który działa jest darem.

Oryginalny post znajdziesz pod tym linkiem.