Znacząca potrzeba autorefleksji liderów

Znacząca potrzeba autorefleksji liderów

Znacząca Potrzeba Autorefleksji Liderów

Prof. Manfred Kets de Vries, „psychoanalityk zarządzania”, twórca programów na INSEAD, które stały się źródłem inspiracji APP, opublikował latem 2020 nową książkę („Journeys into Coronavirus Land”) i zapis z webinaru na niej opartego.

Obok opisu dobrych praktyk liderów i firm radzących sobie z kryzysem, a nawet rozwijających się w tych niezwykłych warunkach, de Vries uczula na umacniające się patologie przywództwa („dysfunctional leadership”). Opisuje, jak w obliczu „regresji” całych grup społecznych i pracowników w zetknięciu z niepewnościami, aktywizują się autorytarne wzorce zarządzania, a kryzys toruje drogę narcystycznym, paranoicznym i cynicznym liderom. Autor przypomina koncept „malignant narcisism” – odmiany narcyzmu, złośliwej jak nowotwory, zbadanej i opisanej w latach ’40-’50 przy okazji badań nad autorytaryzmem. Wykorzystywanie niepewności ludzi do umacniania despotycznej władzy i kontroli, stawianie murów i dzielenie na swoich i obcych, stereotypy i kreowanie „dewiantów” oraz ukierunkowanie agresji w ich stronę, to jedne z objawów nawrotu choroby autorytaryzmu.

Liderzy jutra, nastawieni na nowy paradygmat biznesu i firm zwracający się – jak nigdy dotąd – w stronę ludzi, ich potrzeby bezpieczeństwa i wsparcia – ogarnięcia trudnych emocji – potrzebują przytomności, odwagi i siły, by stawiać granice destruktywnym praktykom i obejmować siebie samych szczególną autorefleksją, by nie podlegać psychopatologii – nieświadomym, często destrukcyjnym motywacjom i pokusie ego, by kreować się na „bogów” właśnie teraz, gdy świat potrzebuje partnerstwa, otwartości i współdziałania.
Polecam Państwu lekturę syntezy webinaru oraz książki, którą można bezpłatnie pozyskać tutaj:
Manfred F. R. Kets de Vries, Why the World Needs Self-Reflective Leaders.