Model gwiazdy sukcesyjnej – wielopokoleniowe firmy rodzinne

Adrianna Lewandowska

Adrianna Lewandowska jest właścicielem firmy doradczej dedykowanej firmom rodzinnym i autorem książek i publikacji z tego obszaru, członkiem Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie, a także wykładowcą MBA. Specjalizuje się w niezwykle złożonej tematyce sukcesji firm rodzinnych i w tym wystąpieniu dzieli się zasadami mądrej strategii w przeprowadzaniu tego procesu.