Siła spokoju, aikido relacji

Jarek Szulski i Jacek Santorski

Jarek Szulski to nauczyciel z powołania, którego autentyczna pasja do jednego z najtrudniejszych zawodów świata dała życie już trzem książkom o tej tematyce – najnowsza z nich, “Nauczyciel z Polski”, ukazała się na rynku w styczniu tego roku. Jest jednocześnie przedsiębiorcą, sprawuje rolę dyrektora zarządzającego APP.

Wraz z Jackiem Santorskim opowiadają o wspólnej książce “Siła spokoju, którego nie ma”, której proces tworzenia doprowadził ich – jak mówią – do wniosku, że jeśli nauczymy się przyjmować trudności, to możemy stawać się mistrzem w wykorzystywaniu możliwości – w życiu osobistym, w szkole i w biznesie. Aby przybliżyć sposób, w jaki można to zrobić przeprowadzają widzów przez serię rozważań na temat roli nastawienia, odpowiedzialności i uczciwości wobec siebie samego w tworzeniu autentycznego życia, a także – zdrowego, odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa. Czerpiąc z pracy i doświadczenia gen. Stockdale’a – historyka, filozofa, stoika z zamiłowania – podkreślają siłę połączenia realizmu do bólu i wiary. Takie podejście bywa trudne i bolesne, jednak odpłaca się dostarczaniem możliwości, a co ważniejsze – zbudowaniem umiejętności zauważania i korzystania z nich. Zapraszmy do obejrzenia.