Wsparcie w kryzysie

Wsparcie w kryzysie osobistym, relacji, organizacji

Kryzysy i burze dotyczą również całych Firm, zespołów, ich współpracy, wzajemnych relacji co przekłada się na osiągane przez nich wyniki biznesowe jak i jakość atmosfery w organizacji. Specjalizujemy się we wspieraniu liderów, zespołów i całych organizacji w kryzysie, rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach, pracy coachingowej z zespołami.

Przedsiębiorcy i managerowie dysponują zwykle wyjątkowym poziomem energii, determinacji i siły ducha – jednocześnie mogą ich dotykać ponadprzeciętne obciążenia, straty i dylematy wynikające z ich roli czy relacji emocjonalnych, rodzinnych. Mają prawo doświadczać reakcji lękowych, depresyjnych, bolesnych dylematów i konfliktów w relacjach, problemów z wypaleniem zawodowym, snem i odpornością.

Wsparcie indywidualne

Oferujemy pomoc indywidualną w postaci trzech sesji diagnostyczno – terapeutycznych, w efekcie których osoba wstępnie zarządzi swoją sytuacją i albo ustali drogę jak sobie pomóc albo zostanie skierowana we właściwe terapeutyczne miejsce. Głównym ekspertem i kierownikiem zespołu wybitnych specjalistów jest Jacek Santorski.

Jeśli chcesz poznać szczegółową ofertę, zapraszamy do kontaktu.