APP Advanced

Na APP Advanced doświadczysz jak analizować niejawne procesy psychologiczne na poziomie: własnym, zespołu i organizacji

Chcesz się zapisać?

Program APP Advanced kierujemy do Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa, którzy chcą pogłębić i poszerzyć doświadczenie APP o istotne dla liderów wymiary: JA (głębiej w mniej świadome mechanizmy psychologiczne), Zespół (dynamika zespołu, zmieniająca się rola lidera), Lider w Systemie (złożoność psychologiczno-biznesowo-organizacyjna). To czego doświadczysz to jak analizować niejawne procesy psychologiczne na poziomie: własnym, zespołu i organizacji.

APP Advanced to 7 zjazdów w schemacie:

 • Dzień 1. Wykłady popołudniowe wprowadzające do Laboratorium – g. 17-20, w dużej grupie
 • Dzień 2. Laboratoria g. 9-17, w małej 10-12 osobowej grupie
 • Dzień 3. Grupa Procesowa g. 9-13, , w małej 10-12 osobowej grupie

W tym schemacie odbędzie się 5 zjazdów. Pozostałe 2 nieco się różnią formą i godzinami zjazdu. W dalszej części znajdziesz szczegółowy opis wszystkich zjazdów.

Zaliczenie Studium odbywa się na zasadzie napisania pracy – projekt Mikrokorekty.

Terminy APP Advanced

 • 1 Semestr (listopad-luty)
  • Sesja 1 14-17 listopada 2024
  • Sesja 2 13-15 grudnia 2024
  • Sesja 3 15-17 stycznia 2025
  • Sesja 4 21-23 luty 2025
 • 2 Semestr (marzec-czerwiec)
  • Sesja 5 14-16 marca 2025
  • Sesja 6 23-25 kwietnia 2025
  • Sesja 30-31 maja 2025
 • Zakończenie 1 czerwca 2025

Nowe formy pracy

 • Grupa Procesowa

służy pogłębieniu refleksji osobistej i interpersonalnej nad ważnymi tematami i doświadczeniami z procesu grupowego, dylematów liderskich. Zawiera elementy treningu interpersonalnego [feedback, doskonalenie funkcjonowania w relacjach] oraz możliwość indywidualnej pracy nad swoim dylematem [Feedforward wzbogacony o elementy psychologicznego wsparcia grupy].

 • Sesje indywidualne 1 na 1

5 indywidualnych sesji z konsultantem/trenerem APP służących pracy nad indywidualnymi wyzwaniami, wsparciu w wymagających momentach procesu APP Advanced, przełożenia indywidualnych wniosków, „odkryć”, refleksji na praktyczny grunt każdego uczestnika. Spotkania będą odbywać się w formule online z częstotliwością co 4-6 tygodni.

 

Program APP Advanced

Sesja 1

Poznaj siebie, zrozum innych

 • To najdłuższy, bo ponad 3 dniowy zjazd. Rozpocznie się wieczornym wykładem wprowadzającym w cały program APP Advanced. Kolejne dwa dni (trening interpersonalny) będą okazją do spojrzenia na siebie z perspektywy własnych zachowań w grupie oraz odbioru przez innych, wpływu na innych. Niedziela będzie poświęcona refleksji nad wydarzeniami i doświadczeniami treningu interpersonalnego. Sesja pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, własne sposoby interakcji z innymi oraz swoje uwarunkowania liderskie.

 • Rozpoczęcie APP Advanced

  Czwartek 14.11.2024 g. 19:00 – 21:00

  Trening interpersonalny

  Piątek 15.11.2024 g. 9:00-17:00

  Trening interpersonalny

  Sobota 16.11.2024 g.9:00-17:00

  Grupa procesowa

  Niedziela 17.11.2024 g. 9:00-13:00

Sesja 3

Zrozumieć siebie w relacjach

 • Trzecia sesja pozwoli uzyskać wgląd w nieświadome mechanizmy psychologiczne wpływające na sposób w jaki budujemy przekonania, tożsamość i wchodzimy w relacje. Połączenie elementów teorii z praktycznym doświadczeniem pozwoli uczestnikom poznać, procesy leżące u podstaw budowania relacji i sposoby ich świadomego kształtowania. Sesja ta dostarczy narzędzi niezbędnych do rozwijania efektywnych i autentycznych relacji.

 • (UWAGA: ze względu na ferie w Polsce zajęcia odbędą się środa – piątek)

  Wykłady wprowadzające

  Środa 15.01.2025 g. 17:00-20:00;

  Laboratorium

  Czwartek 16.01.2025, g. 9:00-17:00

  Grupa procesowa

  Piątek 17.01.2025, g. 9:00-13:00

Sesja 5

Lider wobec Zespołu

 • Piąta sesja skupi się na roli lidera w kreowaniu kultury zespołu. Analiza własnych wartości, postaw i norm pozwoli uczestnikom zyskać wgląd we własne zasoby i ograniczenia w kontekście pracy z grupą. Sesja pomoże wypracować indywidualny styl pracy dostosowany do potrzeb zespołu i kontekstu organizacyjnego, pozwalający na uzyskanie kultury odpowiedzialności, współpracy i maksymalnej efektywności prowadzonych zespołów.

 • Wykłady wprowadzające

  Piątek 14.03.2025 g. 17:00-20:00

  Laboratorium

  Sobota 15.03.2025 g. 9:00-17:00

  Grupa procesowa

  Niedziela 16.03.2025 g. 9:00-13:00

Sesja 7

Dylematy lidera

 • Każdy kto zajmuje się zarządzaniem wcześniej lub później staje wobec decyzji, w których nie chodzi o cyfry, lecz o wartości. Liderzy stale muszą mierzyć się z trudnymi wyborami, nie tylko biznesowymi, lecz również moralnymi. Nie jest łatwo podejmować decyzję, która wymaga poświęcenia czegoś ważnego dla czegoś jeszcze ważniejszego. Ale to właśnie wtedy stajemy przed rzeczywistym wyborem moralnym. To jak go rozstrzygniemy ujawni co naprawdę jest dla nas ważne, w co wierzymy, co buduje naszą tożsamość. Skonfrontujemy się z własnym „cieniem”. Wybór jakiego dokonamy jako liderzy nieodwołalnie ukształtuje DNA zespołu/organizacji, której przewodzimy. Pokaże do czego ona dąży, jakimi środkami zamierza to osiągnąć, czego oczekuje od pracujących w niej ludzi i czego mogą się po niej spodziewać. Nada organizacji wewnętrzną dynamikę, która, może ją prowadzić na szczyty powodzenia lub do upadku.

 • Wykłady wprowadzające

  Piątek 30.05.2025 g. 17:00-20:00

  Laboratorium

  Sobota 31.05.2025 g. 9:00-17:00

  Grupa Procesowa

  Niedziela 01.06.2025 g. 9:00-12:00

Sesja 2

Zrozumieć swoje emocje

 • Emocje odgrywają kluczową rolę w życiu każdego z nas, wpływając na sposób, w jaki podejmujemy decyzje, budujemy relacje w środowisku biznesowym. W trakcie sesji uczestnicy będą mieli okazję poznać rodzaje i źródła swoich emocji oraz nauczyć się je rozpoznawać i zrozumieć, jak mogą wpływać one na podejmowane decyzje. Szczególną uwagę poświęcimy czytaniu sygnałów wysyłanych przez ciało, co jest kluczowe dla zrozumienia własnych reakcji i zarządzania nimi w roli lidera.

 • Wykłady wprowadzające

  Piątek 13.12.2024 g. 17:00-20:00

  Laboratorium

  Sobota 14.12.2024 g. 9:00-17:00

  Grupa procesowa

  Niedziela 15.12.2024 g. 9:00-13:00

Sesja 4

Zespół wobec lidera

 • Czwarta sesja skoncentruje się na zrozumieniu, sposobu w jaki funkcjonują grupy, kiedy i jak stają się zespołami. Zajmiemy się „ujawnianiem” mechanizmów, za pomocą których grupa wpływa na lidera. Zajmiemy się procesami warunkującymi spójność, sprawczość i odpowiedzialność zespołu. Przyjrzymy się temu w jaki sposób zespoły mogą nieświadomie podejmować działania oddalające je od celów jawnych, prowadzących do erozji norm i wartości. Poruszone zostaną też aspekty identyfikacji ról w zespole, jej norm oraz tego, jak zarządzać dynamiką grupową.

 • Wykłady wprowadzające

  Piątek 21.02.2025 g. 17:00-20:00

  Laboratorium

  Sobota 22.02.2025 g. 9:00-17:00

  Grupa procesowa

  Niedziela 23.02.2025 g. 9:00-13:00

Sesja 6

Ja w systemie

 • Szósta sesja poświęcona będzie zrozumieniu roli lidera w szerszym kontekście. Skupimy się na wpływie zmian zachodzących w organizacji i otoczeniu na rolę lidera i jego zespołu. Omówione zostaną wyzwania stojące przed liderami w świecie pełnym złożoności i niejednoznaczności i niepewności. Uczestnicy dowiedzą się, jakie mechanizmy psychologiczne, socjologiczne i biznesowe wpływają na procesy zmiany i transformacji w organizacji. Przyjrzyjmy się roli lidera jako członka zespołu zarządzającego i jego roli w budowaniu silnej kultury organizacyjnej, opartej na zaufaniu i bezpieczeństwie psychologicznym. Będzie to okazja do zastanowienia się nad tym, jak lider może efektywnie zarządzać zmianą, niezależnie od napotykanych wyzwań.

 • (Uwaga, zajęcia z uwagi na Święta Wielkanocne i weekend majowy odbywają się w dniach: środa – piątek)

  Wykłady wprowadzające

  Środa 23.04.2025 g. 17:00-20:00

  Symulacja

  Czwartek 24.04.2025 g. 9:00-17:00

  Symulacja

  Piątek 25.04.2025 g. 9:00-17:00

Zakończenie

Fianł APP Advanced

 • Zakończenie

  Niedziela 01.06.2025 g. 12:30-13:30

Zespół APP Advanced

 • Dr filozofii, psychoterapeuta, akredytowany coach Izby Coachingu, trener, współzałożyciel i były vice prezes Izby Coachingu. Menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w administracji państwowej, międzynarodowych i polskich korporacjach oraz organizacjach pozarządowych. Ukończył Podyplomowe Studium Coachingu SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Autor publikacji naukowych i popularnych.

 • Ekonomista - absolwent SGH, od 2005 r. przedsiębiorca - współwłaściciel i co-founder firm: 4Results, MissionOne, Values/APP. Konsultant, trener specjalizujący się w temacie budowania Kultury Odpowiedzialności (Accountability Culture). Autor książek "Angażujący Lider", "Dbam czyli rebelia w korporacji", twórca podcastu "Kto tu rządzi". Certyfikowany w metodach takich jak: "Dare to Lead" by Brene Brown, Culture&Change Managemnt by Gert Hofstede. Integruje swoje doświadczenia biznesowe z odkryciami współczesnej psychologii.

 • Współwłaścicielka i członkini zarządu Values Consulting. Jest doświadczoną psycholożką biznesu, trenerką i konsultantką, która w swojej pracy skupia się na kształtowaniu postaw świadomego przywództwa oraz budowaniu kluczowych kompetencji liderskich. Prowadzi warsztaty, procesy team coachingowe, wspiera organizacje we wdrażaniu zmian i budowaniu kultur organizacyjnych. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w polskich i międzynarodowych organizacjach na stanowiskach managerskich.

 • Z wykształcenia lekarz medycyny od ponad 25 lat związany z przemysłem farmaceutycznym. Tworzył od fazy start-up i prowadził do fazy dojrzałości oddziały międzynarodowych firm farmaceutycznych m.in. Amgen i Gilead Sciences w Polsce oraz krajach bałtyckich. Obecnie doradca i coach wspierający liderów oraz zespoły w identyfikowaniu i pokonywaniu barier stojących na drodze do świadomego i efektywnego zarzadzania. Jako trener Akademii Psychologii Przywództwa, przekazuje liderkom i liderom własne doświadczenia zdobyte w pracy z ludźmi i zespołami. Wiedzę z zakresu psychologii organizacji, przywództwa i zarządzania zespołami pogłębiał w ramach studiów i szkoleń uzyskując m.in. tytuł magistra zarządzania zmianą i coachingu we francuskiej szkole biznesu INSEAD oraz the Kets deVries Institute, gdzie uzyskał certyfikat Systemic Team Coaching.

 • Założyciel Values, były psychoterapeuta, psycholog biznesu, aktualnie członek zarządu Values Consulting i dyrektor programowy Akademii Psychologii Przywództwa, prowadzi projekty doradcze i konsultacje indywidualne dla właścicieli zarządzających i CEO firm.

 • Psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy w Laboratorium Psychoedukacji, trener i coach, doświadczony autor i realizator programów rozwojowych z obszaru kompetencji społecznych w organizacjach biznesowych, oświacie i administracji.

 • Coach i trener. Od lat wspomaga liderów i ich zespoły w zwiększaniu efektywności działań biznesowych przy jednoczesnej trosce o jakość pracy i życia.
  Psychoterapeuta pracujący w nurcie Gestalt, uczy zawodu studentów psychoterapii w IIPG w Krakowie. Interesuje go pogranicze biznesu i psychologii. W swojej pracy łączy 3 obszary - przywództwo, relacje i komunikację oraz odporność psychiczną.
  Prowadził wiele złożonych procesów rozwojowych oraz kameralnych działań w międzynarodowych organizacjach oraz kameralnych firmach rodzinnych.
  Prowadzi dwie swoje firmy - Centrum Aware oraz Ośrodek Psychoterapii Inmento. Ma doświadczenia pracy w małych i średnich firmach i korporacji.
  Socjolog, ukończył Szkołę Trenerów Grupowych Metrum . Jestem certyfikowanym ekspertem narzędzia 360 Versatile Leadership Index oraz narzędzia ILM72. Posiada certyfikat MBB Personal oraz certyfikat European Association for Gestalt Therapy. Należy do zespołu Akademii Psychologii Przywództwa od ponad 10 lat.

Miejsce

Zapraszamy  Cię do wyjątkowego miejsca w Konstancinie jakim jest Villa Poranek  https://villaporanek.com/

Jeśli chcesz zgłosić się na APP Advanced wypełnij formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny

Przy cenie standardowej istnieje możliwości wyboru formy wniesienia opłaty – jednorazowa (za całe studia) oraz semestralna  (oddzielnie za 1 i 2 semestr).

Harmonogram płatności:

 • I rata w wysokości 20 000 pln netto: wpłata do 15 października 2024
 • II rata w wysokości 19 900 pln netto: wpłata do 25 lutego 2025

Jeśli nie jesteś pewien, czy to odpowiedni dla Ciebie moment na podjęcie tego typu studiów, prosimy o kontakt.

 • Cena
 • 31 900 pln netto Cena promocyjna. Zgłoszenie i płatność całej kwoty do 31.05.2024
 • 39 900 pln netto Cena standardowa. Zgłoszenia i płatność do 15.10.2024