Studium Autorytety

Autorytety to program przeznaczony dla Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa. Studium przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych.

Chcesz się zapisać?

Na pewnym etapie naszego życia każdy z nas, czy to na chwilę czy na dłuższy czas staje się Autorytetem dla innych. Rodzi się pytanie jak można w pełni wykorzystać tę unikalną pozycję i zaufanie, jakim obdarzają nas inne osoby.

Studium Autorytety to program przeznaczony dla tych Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa, którzy czują się gotowi do tego, aby wspierać innych w ich rozwoju.

Osiągnąłeś już satysfakcjonującą pozycję zawodową? Masz świadomość swojej wiedzy i bogactwa doświadczeń życiowych? Chciałbyś wykorzystać ten swój potencjał na rzecz innych?

Jeśli tak, to studium wyposaży Cię w szereg umiejętności sprzyjających budowaniu dojrzałych, zdrowych i wspierających relacji z innymi, pogłębi Twoją samoświadomość i skuteczność oddziaływania na otoczenie społeczne.

Program

Program Studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP. Podczas 7 dwudniowych warsztatów w kameralnej grupie (16-18 osób) słuchacze przechodzą intensywny trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Nabywają umiejętności prowadzenia znaczących rozmów, zwiększają swoją uważność na odróżnianie kontroli od dawania wsparcia, uczą się podążania za świadomymi i nieświadomymi komunikatami swoich rozmówców. Warsztatowy charakter zajęć połączony z intensywnym feedbackiem ze strony trzech prowadzących i uczestników przyspiesza proces uczenia się i nabywania kompetencji.

Wspólne posiłki (śniadania, obiady i podwieczorki) stwarzają okazję do pogłębionych rozmów i refleksji, utrwalają proces uczenia się i głębokiej integracji grupy.

Zajęcia odbywają się w czwartki (10.00–17.00) i piątki (10.00–16.30).

Tematyka zajęć

1. Autorytet
2. Ja jako podmiot i narzędzie relacji
3. Autonomia
4. Empatia, rezonans i dialog
5. Rozmowa jako spotkanie
6. Obserwacja i interwencja
7. Towarzysząc zmianie

W trakcie zajęć

 • Praca na własnych przykładach relacji
 • Inspirujące wykłady
 • Ważne rozwojowo doświadczenia
 • Model Psychodynamiczny
 • Analiza Transakcyjna
 • Podejście Prowokatywne
 • Praca nad pogłębianiem samoświadomości
 • Moje wartości
  – Moje przekonania – praca nad zmianą ograniczających przekonań
  – Ukryte założenia na temat świata i ludzi
  – Sposoby radzenia sobie z dylematami rozwojowymi
 • Dynamiczne doświadczenia interakcyjne
 • Uświadomienie sobie własnych, nawykowych wzorców budowania relacji
 • Odróżnianie własnych celów od celów drugiej osoby w relacji
 • Lepsze rozumienie siebie i swojej motywacji do wspierania rozwoju innych
 • Lepsze rozumienie własnego wpływu na relacje
 • Odróżnianie i rezygnacja z kontroli na rzecz wzmacniania autonomii drugiej osoby
 • Umiejętność oddzielania sukcesu/porażki osoby, z którą jestem w relacji od własnej samooceny
 • Lepsze rozpoznawanie sztywnych, dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji u siebie i innych i adekwatne reagowanie na nie
 • Większa elastyczność w relacji dzięki dostępowi do szerszego spectrum narzędzi budowania i utrzymywania kontaktu
 • Budowanie większej dojrzałości emocjonalnej u siebie i innych
 • Warsztat body work dotyczący świadomości ciała, emocji, ekspresji i granic w oparciu o Biosynthesis Dawaida Boadelli.

 

Profil kandydata

Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji celów i rozwoju.

Biorąc udział w Studium Autorytety:

 • Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej
  do pogłębionego rozumienia ludzi, z którymi pracujesz.
 • Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki.
 • Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi,
  co pozwoli na budowanie bardziej otwartych, prawdziwych i pomocnych
  relacji.
 • Zbierzesz doświadczenia pozwalające ci dojrzewać i wzrastać osobiście co umożliwi budowanie relacji ze współpracownikami w inny niż dotychczas sposób.
 • Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami i pogłębić swoją wrażliwość w kontakcie z ludźmi.
 • Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł_a spotkać się i porozmawiać z gośćmi Studium Autorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł_a dowiedzieć się o ich drodze życiowej, dylematach i sposobach radzenia sobie z rolą Autorytetu.

Wykładowcy i trenerzy

Studium „Autorytety” zostało zaprojektowane autorsko przez najbardziej doświadczonych trenerów Akademii Psychologii Przywództwa (dr Martynę Goryniak, Tomasza Jamroziaka i Marka Matkowskiego). Trenerzy będą towarzyszyć uczestnikom przez cały czas trwania studium. Program realizowany będzie przy udziale zapraszanych do współpracy gości, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach.

Terminy Autorytetów

 • Semestr 1 (listopad-luty)
  • Sesja 1 21-22 listopada 2024
  • Sesja 2 5-6 grudnia 2024
  • Sesja 3 9-10 stycznia 2025
  • Sesja 4 27-28 luty 2025
 • 2 Semestr (marzec-czerwiec)
  • Sesja 5 20-21 marca 2025
  • Sesja 6 10-11 kwietnia 2025
  • Sesja 7 15-16 maja 2025
 • Zakończenie 15 czerwca 2025

Cena

29 000 PLN netto (płatność jednorazowa)
33 000 PLN netto (płatne w dwóch ratach: I rata przed rozpoczęciem Studium, II do końca stycznia 2025)

Jeśli chcesz zgłosić się na Studium Autorytety wypełnij formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny