Autorytety

Autorytety to program przeznaczony dla Absolwentów Akademii Psychologii Przywództwa. Studium przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i zawodowych.

Program

Program Studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP. Podczas 7 dwudniowych warsztatów grupowych z elementami wykładowymi słuchacze przechodzą intensywny trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Warsztatowy charakter zajęć pozwala na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników. Zajęcia odbywają się w czwartki (10.00–17.00) i piątki (10.00–16.30). Zapraszamy serdecznie.

Profil kandydata

Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji celów i rozwoju.

Biorąc udział w Studium Autorytety:

 • Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej
  do pogłębionego rozumienia ludzi z którymi pracujesz.
 • Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki.
 • Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi,
  co pozwoli na budowanie bardziej otwartych, prawdziwych i pomocnych
  relacji.
 • Zbierzesz doświadczenia pozwalające ci dojrzewać i wzrastać osobiście co umożliwi budowanie relacji ze współpracownikami w inny niż dotychczas sposób.
 • Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami i pogłębić swoją wrażliwość w kontakcie z ludźmi.
 • Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł spotkać się i porozmawiać z gośćmi Studium
 • Autorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł, dowiedzieć się od nich jak stali się autorytetem dla innych i jak radzą sobie z tą rolą

Wykładowcy i trenerzy

Studium „Autorytety” zostało zaprojektowane autorsko przez najbardziej doświadczonych trenerów Akademii Psychologii Przywództwa (dr Martynę Goryniak, Tomasza Jamroziaka i Marka Matkowskiego). Trenerzy będą towarzyszyć Słuchaczom przez cały czas trwania studium. Program realizowany będzie przy udziale zapraszanych do współpracy gości, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach.