Cztery filary integralności

Cztery filary integralności

W warunkach niepewności, przewlekłego stresu, poczucia zagrożenia, szczególnie ważna staje się postawa i zachowanie liderów. Prof. Manfred Kets de Vries zwrócił uwagę, że funkcjonowanie liderów w czasie Covid–19 polaryzowało się – jedni wykorzystywali niepokój załogi, by umocnić kontrolę i autorytarną władzę. Niektórym podwładnym nawet to „odpowiada”, bo pozostają w „regresji” – zwolnieni z odpowiedzialności – inni liderzy, właśnie w tych warunkach okazują więcej troski, wyjaśniają i dopiero potem są stanowczy, pozostając „marchandami nadziei”.

Covid budzi dziś mniejszą grozę, ale pojawiają się inne źródła niepewności… Lider, który decyduje się ze zrozumieniem wspierać, angażować i wymagać, musi być „kimś” dla ludzi. Budzi zaufanie dzięki swojej spójności, wierności sobie i przyjętym wartościom. Składa się to na zjawisko „integrity” czyli integralności. Poświęcamy mu wiele uwagi w programie APP. W tym miejscu polecamy ujęcie integralności opracowane w ośrodku opartym na podobnych do naszych założeniach, to model The Conscious Leadership Group, którego liderzy często dzielą się swoją wiedzą na LinkedIn – zachęcam do obserwowania i wykorzystywania ich inspiracji.

Jacek Santorski

Inteligencja emocjonalna

Witaj wszystkie autentyczne emocje jako przepływającą przez ciebie energię

Wiedz, co czujesz, kiedy to czujesz – rozróżniaj pomiędzy myślami, a odczuciami

Wyrażaj swoje uczucia w sposób, który w pełni odpowiada twojemu doświadczeniu

Zaciekawiaj się tym, czego możesz nauczyć się ze swoich uczuć

Bądź przestrzenią, która pozwala innym w pełni doświadczać i wyrażać wszystkie uczucia

Jasność kontraktów

Podejmuj tylko te zobowiązania, które naprawdę chcesz, z jasno określonymi “co” i “kiedy”

Dotrzymuj umów, które zawarłeś

Zmień umowy, które dla ciebie nie działają i wyczyść wszelkie niedotrzymane zobowiązania

Doświadczaj swoich umów jako źródła zwiększonej energii, a nie obciążenia

Zdrowa odpowiedzialność

Bierz 100% odpowiedzialności za wszystkie swoje doświadczenia

Porzuć postawy obronne

Zaciekawiaj się tym, w jaki sposób tworzysz rezultaty, które pojawiają się w twoim życiu

Otwórz się na naukę ze wszystkich doświadczeń

Inspiruj innych do brania 100% odpowiedzialności za ich doświadczenia

Świadoma komunikacja

Słuchaj z autentyczną intencją zrozumienia doświadczenia drugiej osoby

Słuchaj koncentrując się na precyzji, emocjach i najgłębszej tęsknocie

Wypowiadaj się pamiętając, że twoja perspektywa jest zawsze subiektywna

Formułuj jasne, bezpośrednie prośby zamiast ogólnikowych skarg

Zobowiąż się do ujawniania się, nieukrywania, wyrażając swoje autentyczne doświadczenie, nawet gdy to trudne

Na podstawie opracowania The Conscious Leadership Group, „The Four Pillars of Integrity”.