Książka „Leading Wisely: Becoming a Reflective Leader in Turbulent Times”

Zapraszamy Was do przeczytania recenzji książki Manfreda Kets de Vriesa, pt. "Leading Wisely", autorstwa Michała Kaźmierskiego.

Michał Kaźmierski, czynnie aktywny jako dyrektor generalny w międzynarodowej organizacji jest absolwentem studiów podyplomowych w programieprof. de Vriesa na INSEAD i zarazem senior trenerem i wykładowcą APP. Pisze tak:

„Leading Wisely” (Przewodzić mądrze) jest książką, którą możemy łatwo przeoczyć, jeżeli szukamy pozycji, która wpisuje się w nurt typowych książek o przywództwie – oferujących szybkie i „sprawdzone” rozwiązania. Nie znajdziemy tam bowiem „nowych” modeli ani zestawu kroków, których wdrożenie ma zagwarantować sukces. Niektórych może to zniechęcić do lektury – niesłusznie.

Autorem książki jest człowiek, który przez kilka ostatnich dekad pracował z liderkami i liderami najbardziej rozpoznawalnych organizacji na świecie, obserwował ich wyzwania, wątpliwości, a także towarzyszył w ich osobistej przemianie. Dodatkowo, w ramach szkoły biznesu INSEAD prowadził jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów rozwoju liderów oraz doradzał i pomagał wielu firmom na całym świecie. W oparciu o doświadczenia zebrane w ramach własnej praktyki jak i pracy naukowej, prof. de Vries dzieli się z nami przemyśleniami o tym, co tak naprawdę leży u podstaw dobrego przywództwa i czego brakuje wielu dzisiejszym liderom. Mowa o mądrości lidera. Świat, w którym żyjemy to świat ceniący zaawansowane metody zbierania i analizy danych. Pozwalają one poszerzać wiedzę.  Nie należy jednak mylić tak pozyskanej wiedzy z mądrością, o której mówi autor książki. W przeciwieństwie do wiedzy, którą pozyskujemy przede wszystkim z zewnątrz, mądrość pochodzi z wewnątrz – jest efektem doświadczeń i refleksji jednostek – liderek i liderów. Mądrość zależy od jakości umiejętności obserwacji, słuchania i dostrzegania nie tylko tego, co jest oczywiste i co widać na pierwszy rzut oka. Jak pisze de Vries „mądrość to umiejętność używania zwyczajnego zdrowego rozsądku w nadzwyczajny sposób” To umiejętność właściwej oceny sytuacji w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Tego, jak wskazuje autor dziś wielu liderom brakuje. Wskazywana przez de Vriesa Mądrość jest efektem wewnętrznej osobistej pracy i dlatego nie można jej ani kogoś nauczyć ani przekazać. Mądrość wymaga otwartości, obserwowania, doświadczenia i refleksji.

W „Leading wisely” znajdziemy szereg wskazówek, pomocnych w budowaniu tej osobistej mądrości. Książka powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie i materiał pozyskany w trakcie prowadzonych seminariów. W trakcie tych spotkań autor wraz z liderkami i liderami analizował wnioski płynące z ich najważniejszych życiowych lekcji istotnych w kontekście skutecznego prowadzenia biznesu. Wspólnie zastanawiali się co uczyniłoby ich bardziej skutecznymi, co mogliby zrobić, aby przyczynić się do kreowania lepszego świata? Z tego ogromnego materiału autor wyodrębnił osiem „lekcji”. W kolejnych rozdziałach książki pisze o wadze pokory, umiejętności przebaczania, empatii, umiejętności prawdziwego słuchania, życzliwości, odwadze i umiejętności cieszenia się życiem. Zwraca uwagę na umiejętność tak zwanego „nocnego widzenia” czyli zdolności dostrzegania tego, co kryje się pod powierzchnią. Te cechy i wartości według de Vries’a charakteryzują mądrych przywódców.

Czytając powyższe możemy przewidzieć w jakim kierunku zmierza autor i w czym upatruje drogę do budowania mądrości. W wielu miejscach książki prof. de Vries przypomina nam, że jedyną („królewską”) drogą prowadzącą do mądrości jest praca nad sobą. Nie jest to droga łatwa. Jednak, jak zauważa de Vries liderki i liderzy, którzy zdecydują się na pracę nad sobą będą w stanie kierować się prawdziwą mądrością zarówno w swoich biznesowych rolach jak i w całym swoim życiu. Wysiłek ten wart jest podjęcia, bo Jak zauważa autor „trwanie w bezczynności nie jest rozwiązaniem” a miarą mądrości jest zdolność do zmieniania się.

Profesor de Vries przyznaje, że praca nad „Leading Wisely” zajęła sporo czasu. Jednak warto było czekać, ponieważ otrzymaliśmy książkę, której wartość jest ponadczasowa i wydaje się, że pozostanie jedną z ważniejszych w jego dorobku.