„Malignant narcissism”

Jacek Santorski o jednym z wymiarów dysfunkcjonalnego przywództwa

Coraz częściej w kontekście dyskusji o „dysfunkcjonalnym przywództwie” w firmach i życiu społecznym (populizm) pojawia się pojęcie „złośliwego narcyzmu”. Studiujemy takie skrajne zjawiska w programie APP – w tym miejscu przypomnienie dla wszystkich zainteresowanych:

„Złośliwy narcyzm (złośliwy, jak nowotwór) to opisany przez psychoanalityka Otto Kernberga syndrom cech składających się na narcystyczne zaburzenia osobowości – egotyczny, nieempatyczny, paranoiczny, nieświadomy swojej destrukcji – może charakteryzować korporacyjnych lub politycznych władczych liderów, skłonnych do machiawelicznych manipulacji – degradowania i umniejszania, dzielenia na swoich/obcych, pogardy dla dewiantów.”

Amerykańska systematyzacja zaburzeń emocjonalnych i osobowości opisuje kilka form zaburzeń narcystycznych, wśród których taka formacja jak „malignant narcissism” nie jest wymieniana – odnosi się jednak do tej koncepcji wielu psychologów klinicznych i publicystów – dlatego też obejmujemy to zjawisko naszą uwagą.
Powyższa definicja pochodzi z książki „I. Refleksje o przywództwie jutra„, gdzie szerzej omawiam to zjawisko.