Najważniejsza relacja

Polecamy Waszej uwadze tekst Azima Jamala, założyciela “Corporate Sufi” – organizacji inspirującej i wzmacniającej liderów w osiąganiu sukcesu materialnego połączonego z głębokim poczuciem celu, równowagi i szczęścia.

Twoje zewnętrzne „ja” jest odzwierciedleniem twojego wewnętrznego „ja”. Aby inspirować innych, musisz być zainspirowany…

W dzisiejszym świecie internetu i telekomunikacji nasz czas w ciągu dnia jest pochłonięty przez kontakt z klientami, kolegami z pracy czy przyjaciółmi. Uważamy go za niezbędny, i słusznie, jako że pomaga nam utrzymywać relacje i odnosić się do otaczającego świata. Jednak w tej niekończącej się gonitwie często zapominamy o najbardziej podstawowej, pierwotnej relacji – tej z samym sobą. Koło garncarskie jest w stanie stworzyć coś pięknego i znaczącego tylko wtedy, gdy jego zewnętrzny obwód i środek znajdują się w równowadze. Podobnie, bez równowagi pomiędzy tym co zewnętrzne, z tym, co wewnątrz, życie może się szybko przeistoczyć w lawinę jałowej aktywności. Tylko świadomość samego siebie może dostarczyć kontekstu i nadać znaczenie naszym doświadczeniom.

A jednak spędzanie czasu ze sobą samym większości z nas wydaje się luksusem, biorąc pod uwagę wymagania życia zawodowego i rodzinnego. Nawet kiedy taka możliwość się pojawia, spieszymy się, żeby tę przestrzeń czymś zapełnić. Dzieje się tak dlatego, że w obliczu perspektywy spędzenia czasu samemu większość z nas ogarnia rodzaj wewnętrznej paniki. Faktem pozostaje, że jeśli nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu ze sobą, to nie potrafimy prawdziwie skontaktować się z drugim człowiekiem. Możesz prowadzić długie rozmowy, budować przyjaźnie, zakochiwać się, nawiązywać kolejne kontakty, ale jeśli nie jest ci łatwo zaangażować się w relację z samym sobą, z każdym innym człowiekiem może się to okazać powierzchowne.

A więc podczas gdy wszyscy angażujemy się w relacje ze światem, uczenie się relacji z samym sobą, swoją wewnętrzną przestrzenią jest zasadnicze. Tak naprawdę, może to być najpiękniejsze, najbardziej rozluźniające i podnoszące na duchu doświadczenie. Podróż do swojego wnętrza oprócz samopoznania jest potężnym narzędziem do skoncentrowania energii i skupienia się z powrotem na tym, co jest naprawdę ważne w życiu.

Oryginał tekstu znajdziesz tutaj.