Neuroróżnorodność w organizacji jako konieczność, a nie możliwość

Neuroróżnorodność w organizacji jako konieczność, a nie możliwość

Dobre „zarządzanie” tematem neuroróżnorodnosci może być dźwignią wielu dobrych rozwiązań i przemian w kulturze firmy, efektywnego biznesowo przywództwa, społecznej odpowiedzialności marki w relacjach z otoczeniem. „Mikrokorekty” mogą przynosić „makroefekty”.
Jacek Santorski

Dorota Bartosiak to współzałożycielka Spektrum Wrażliwości – organizacji oferującej szkolenia i doradztwo w tematyce neuroróżnorodności, aby ułatwić tworzenie inkluzywnych miejsc pracy i budowanie lepszych relacji z klientami o podwyższonej wrażliwości sensorycznej. W swoim poście na Linked In pisze tak:

Poniżej przedstawiamy powody, dla których firmy muszą uwzględnić neuroróżnorodność w swoich strategiach rozwoju:

Wzrost diagnoz

Obserwuje się olbrzymi wzrost liczby diagnoz ASD (spektrum autyzmu) i ADHD, co oznacza, że coraz większa część populacji identyfikuje się jako neuroatypowa. Organizacje, które ignorują lub nie dostosowują się do tej zmiany, ryzykują utratę pracowników oraz potencjalne problemy związane z zatrudnieniem.

Zmiana oczekiwań na rynku pracy

Pokolenie Z i Millenialsi przywiązują dużą wagę do wartości i misji firmy, w tym do jej podejścia do inkluzywności. Badanie przeprowadzone przez Deloitte wykazało, że 44% millenialsów i 49% pokolenia Z powiedziało, że dokonali wyborów dotyczących rodzaju pracy, które wykonują, oraz firm, dla których pracują, na podstawie ich osobistych wartości.

Zatrudnienie i retencja talentów

W kontekście globalnego niedoboru talentów, jak podkreślają raporty ManpowerGroup, firmy muszą poszerzać swoje strategie rekrutacyjne. Włączenie neuroróżnorodności do strategii HR pomaga w odkrywaniu nowych źródeł talentów, oraz zwiększa lojalność i satysfakcję pracowników, co jest kluczowe dla retencji pracowników.

Wymogi raportowania ESG

Raportowanie ESG staje się coraz ważniejsze dla inwestorów i interesariuszy. Włączenie strategii na rzecz neuroróżnorodności pozytywnie wpływa na ocenę „S” (Social) w ESG, demonstrując zaangażowanie firmy w kwestie społeczne, w tym różnorodność i inkluzywność.

Świadomość społeczna

W ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości na temat neuroróżnorodności, co przekłada się na oczekiwania wobec firm dotyczące ich polityki i praktyk.

Oczekiwania konsumentów

Konsumentów coraz bardziej interesuje nie tylko produkt czy usługa, ale również to, jak firma podchodzi do kwestii społecznych, w tym różnorodności i inkluzywności. Firmy, które aktywnie wspierają neuroróżnorodność, zyskują lojalność klientów i wyróżniają się na rynku. Raporty wskazują, że 87% konsumentów będzie miało pozytywniejsze postrzeganie firmy, która wspiera sprawy społeczne.

Przewaga konkurencyjna

Umiejętności takie jak kreatywność, innowacyjność i zdolność do rozwiązywania skomplikowanych problemów są wskazywane przez przedsiębiorów jako najcenniejsze teraz i w nadchodzących latach. Osoby neuroatypowe w tym z ASD (spektrum autyzmu) czy ADHD często wykazują unikalne zdolności i perspektywy, które mogą być kluczowe dla innowacyjności i sukcesu korporacji.

Zajmując się w bardzo szerokim zakresie neuroróżnorodnością w biznesie, wiemy doskonale, że korporacje, które rozpoznają i adaptują się do tej nowej rzeczywistości, będą lepiej przygotowane do przyszłych wyzwań, co w konsekwencji przyczyni się do ich długoterminowego sukcesu.