Wszechstronny lider podczas szczególnego wyzwania

Zapraszamy do przeczytania ciekawego opracowania Roba Kaisera, partnera w Kaplan DeVries Inc. USA, należącego do ścisłej czołówki współczesnych badaczy przywództwa. Jego usługi w zakresie executive coachingu i doradztwa w dziedzinie przywództwa, są szeroko poszukiwane przez klientów wielkich korporacji na całym świecie. Model wszechstronnego przywództwa okazuje się prawdziwie uniwersalny, gdy możemy go odnieść do tak niezwykłego przypadku. Rob Kaiser potwierdza, że przywództwo forsujące jest równie uprawnione i potrzebne, jak każdy z czterech wymiarów modelu (angażujący, strategiczny, operacyjny) - z jednym zastrzeżeniem - że nie jest przegięte. Determinacja, mobilizacja i dyscyplina uzasadnione wielkiej wagi celem - jak BHAG w koncepcji Collinsa - nie stają się despotyzmem, który byłby przejawem dysfunkcjonalnego przywództwa.

Cztery lata – tyle dotychczas wynosił światowy rekord w opracowaniu szczepionki. W obliczu szalejącej na całym świecie pandemii COVID-19, dyrektor generalny Pfizer Albert Bourla zdawał sobie sprawę, że to zbyt długo. Kiedy jego zespół przedstawił mu agresywny plan ustanowienia nowego rekordu w opracowaniu szczepionki, zażądał, aby poprawili go co najmniej 10 krotnie. „Ludzie umierają” – powiedział. Rezultatem jest opracowanie skutecznej szczepionki w około dziewięć miesięcy, co okrzyknięto jednym z największych osiągnięć w historii ludzkości.

W okresie tych dziewięciu miesięcy Bourla nie akceptował ograniczeń i nie przyjmował wymówek, oraz nieustannie żądał więcej, lepiej i szybciej. W jego zespole panowało wrażenie, że przez dziewięć miesięcy „wymagał zbyt wiele”, co zarzucił mu szef globalnej produkcji Pfizera. To było dziewięć miesięcy bezkompromisowego i, według Wall Street Journal, „nachalnego dyrektora generalnego”.

Dla początkującego przywódcy w tej historii są dwa kluczowe wątki: „ludzie umierają” i „dziewięć miesięcy”. Bourla nie zbudował swojej kariery na byciu dominującym szefem, który codziennie, w każdej sytuacji, popycha swój zespół poza granice jego możliwości. Jednak w obliczu krytycznej sytuacji, dosłownie życia i śmierci, był silny, wymagający, nieustępliwy.

Spoglądając wstecz na ten historyczny, przyczyniający się do ratowania świata, wysiłek, Bourla powiedział: „Naprawdę wierzę, że ludzie tak naprawdę nie znają swoich ograniczeń. Zwykle mają tendencję do niedoceniania tego, co są w stanie zrealizować ”.

Kiedy spoglądamy na całą jego 25-letnią karierę, widzimy lidera, który zyskał reputację zarówno dzięki budowaniu silnych relacji, jak i osiągnięciom. Te dwa atrybuty są ściśle ze sobą powiązane. Jego przyjazne, wspierające i wspomagające cechy tworzą rezerwuar dobrej woli i zaufania, z którego może skorzystać, gdy – w czasach trudnych wyzwań – potrzebny jest wymagający przywódca. Wiedząc, że czas pandemii to jeden z takich momentów, Bourla wykorzystał ten rezerwuar i popchnął swój zespół do osiągnięć przekraczających to, co jego członkowie uważali za możliwe – daleko wykraczających ponad to, co kiedykolwiek osiągnął jakikolwiek zespół twórców szczepionek.

To „łapanie równowagi”: zdolność do wspierania, upełnomocniania i budowania silnych, opartych na zaufaniu relacji, w połączeniu z umiejętnością stawiania żądań, popychania i podnoszenia oczekiwań, jest cechą charakterystyczną wszechstronnego lidera. Jest to jeden z dwóch wymiarów dotyczących zdolności i umiejętności lidera, do których szacowania i rozwoju służy Leadership Versatility Index (LVI). Jak w dramatyczny sposób pokazuje ten przykład, to skuteczne „łapanie równowagi” jest kluczem do osiągnięcia wyników wykraczających poza oczekiwania.

Ten przykład pokazuje, jak dramatyczny – a nawet zmieniający świat – wpływ, mogą mieć wszechstronni liderzy. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat historii rozwoju szczepionki COVID-19 przez Alberta Bourli i Pfizera we współpracy z BioNTech, a także dokładniejszej analizy tego, jak działa silne i wymagające przywództwo, zapoznaj się z artykułem Roba Kaisera w kwartalniku Talent Quarterly.