Świadome kreowanie własnej roli

Jakub Szalaty, Uczestnik Executive MBA w Harvard Business School, project manager w ASSIA Inc.

Dzisiaj lepiej kieruję swoją karierą i kontynuuję rozwój umiejętności lidera.

Po 6 latach pracy jako kierownik projektów w Polsce, w 2009 roku rozpocząłem pracę dla firmy z Doliny Krzemowej. Szybko przekonałem się, że w tak wymagającym środowisku jednymi z kluczowych są kompetencje interpersonalne. Jacek Santorski przekonał mnie do wzięcia udziału w studium APP przedstawiając jego program – zestaw konkretnych narzędzi z zakresu psychologii biznesu. Od możliwości analizy własnej osobowości przez – przydatne codziennie – praktyki dobrej rozmowy, po świadome kreowanie własnej roli w organizacji. Dzisiaj lepiej kieruję swoją karierą i kontynuuję rozwój umiejętności lidera.