Instrumentarium

Piotr Korek CEO, Board Member, Napollo Holding

Zespół fenomenalnych, zaangażowanych i kompetentnych trenerów nie pozwolił mi pozostać w cieniu krytycznej samooceny.

Studium na APP pozwoliło mi ostatecznie zrozumieć i zaakceptować niedoskonałość własnego przywództwa. Zespół fenomenalnych, zaangażowanych i kompetentnych trenerów nie pozwolił mi pozostać w cieniu krytycznej samooceny. Przekazano mi instrumentarium pozwalające na diagnozę własnej osobowości oraz narzędzia pozwalające na rozwinięcie mocnych stron. A stąd już droga na skróty do poznawania zachowań innych.