Folwark to stan umysłu

Małgorzata Bonikowska, Jacek Santorski

Małgorzata Bonikowska – politolog, doktor nauk humanistycznych, a przy tym historyk, od 7 lat kierująca specjalizującym się w polityce zagranicznej ośrodkiem THINKTANK, przybliża w rozmowie z Jackiem Santorskim historyczne korzenie folwarcznego paradygmatu w Polskim świecie biznesu.

Wspólnie omawiają tęsknotę – szczególnie młodego pokolenia – za autentycznymi przywódcami, niedającymi złapać się na niespójności, jak również za poczuciem bycia związanym z misją – celem i współkreaowania drogi do niej prowadzącej. A także wagę wielowymiarowego spojrzenia, mieszania dyscyplin, dużej empatii oraz korzystania z nowych technologii w budowaniu nowoczesnego przywództwa.

00:00 00:00