O przywództwie

Andrzej Dulka, Jacek Santorski

W trakcie kryzysu w 2008 r. ówczesny prezes dużego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego na spotkaniu z top managementem nie mówił, jak to ujął jeden z managerów: “O opportunity polegającym na tym, że będziemy zwalniać ludzi”. Andrzej Dulka, obecnie konsultant i prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dzieli się w rozmowie z Jackiem Santorskim wziętymi z życia przykładami postaw składających się na kreatywne i efektywne przywództwo. Wśród nich między innymi o sztuce integracji pozornych przeciwieństw i znaczeniu szacunku w realizowaniu potencjału i rozbudzaniu motywacji zespołu, zgłębianych również w naszej Akademii Psychologii Przywództwa.

00:00 00:00