Sławek Błaszczak i Mariusz Turek

Sławek Błaszczak, współwłaściciel i co–founder kilku firm, w tym Values/Akademia Psychologii Przywództwa (APP), konsultant, trener specjalizujący się w temacie budowania Kultury Odpowiedzialności rozmawia z Mariuszem Turkiem, wykładowcą APP, trenerem, psychoterapeutą, coachem – doradcą biznesu w obszarze rozwoju kompetencji społecznych istotnych w budowaniu skutecznych relacji zawodowych: komunikacja, wywieranie wpływu, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w zespole, asertywność.

Z tej perspektywy rozmawiają o przywództwie podmiotowym vs. przedmiotowym – jak budować relacje w swojej organizacji, aby opierały się na szczerości i zaufaniu, a co za tym idzie umożliwiały tworzenie miejsc pracy, które są bezpieczne psychologicznie, pobudzają kreatywność i motywację.

00:00 00:00