Sławek Błaszczak i Michał Kaźmierski

Sławek Błaszczak, Michał Kaźmierski

W najnowszym odcinku Sławek Błaszczak i Michał Kaźmierski – Senior Leadership Advisor, Executive Coach i trener APP – podejmują się gruntownej analizy złożoności oraz nieprzewidywalności w organizacjach, nawiązując do swoich licznych doświadczeń zawodowych. Dyskusja koncentruje się na praktycznych przykładach i obserwacjach z codzienności, które mają pomóc liderom w lepszym zrozumieniu i efektywniejszym zarządzaniu współczesnymi wyzwaniami.

– Wprowadzanie zmian i rozwój zespołu w kontekście złożoności systemów – omówienie wyzwań i strategii.

– Analiza firmy Google jako przykładu, z podkreśleniem znaczenia rekrutacji i bezpieczeństwa w kształtowaniu kultury organizacyjnej.

– Znaczenie głębszej diagnostyki i poznawania siebie w procesie zarządzania, w tym rola Akademii Psychologii Przywództwa.

Rola liderów w kreowaniu warunków sprzyjających współpracy, obserwacji i podejmowania dojrzałych decyzji w sytuacjach pełnych niepewności.

– Praktyczne refleksje na temat inwestycji w nowe technologie oraz adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w kontekście strategii i monitorowania zmian.

Możesz posłuchać tego odcinka również na:

00:00 00:00