5 czynników mobilizowania podwładnych bez zbędnego stresu

5 czynników mobilizowania podwładnych bez zbędnego stresu

Zwróćcie uwagę, jak bliskie są te postulaty 5-ciu czynnikom ujętym w schemacie SCARF. Tym mocniej widzimy, czego się trzymać, by pracownicy mieli komfort sprzyjający efektywności.
Jacek Santorski

„Wspierające i bezstresowe środowisko pracy powstaje, gdy liderzy komunikują się w sposób jasny, traktują swoich pracowników uczciwie i z wdzięcznością oraz przewodzą z pewnością siebie i niezawodnością. Takie podejście nie tylko zwiększa produktywność, ale także promuje pozytywną kulturę pracy, która ceni i szanuje wkład każdej osoby” – pisze Adam Danyal – którego post na Linked In jest inspiracją do tego wpisu – założyciel Leadership Right i jeden z „Top Linked In Leadership Voices”.

  1. Jasność i pewność – jasno komunikuj zasady pracy, oczekiwania i organizacyjne zmiany
  2. Sprawiedliwość w praktyce – traktuj wszystkich pracowników po partnersku, tworząc środowisko, które jest dobrze wyważone i „fair”.
  3. Wdzięczność i wspieranie – doceniaj ciężką pracę, dostrzegaj i wynagradzaj adekwatnie wkład.
  4. Przewodzenie z pewnością – demonstruj swoje kompetencje zapewniając poczucie bezpieczeństwa i ochrony zespołu.
  5. Dotrzymywanie słowa – opieraj się na umowach i zawsze dopełniaj zobowiązań, budując bezpieczeństwo i zaufanie.

Autor opracował powyższe wskazówki na podstawie artykułu Karen Firerstone z Harvard Business Review. Przeczytaj całość przechodząc tutaj.