5 postaw mądrego przywództwa

5 postaw mądrego przywództwa

Swoiste „rozmrożenie”, które przechodzimy z naszymi pracownikami w miesiącu wyborów zobowiązuje nas do szczególnej uwagi na jakość relacji w naszych organizacjach.

Jacek Santorski

Umysł początkującego

To umiejętność pozostania maksymalnie otwartym, spoglądając na rzeczywistość świeżymi oczami. Z takim nastawieniem twoja ekspertyza i doświadczenia z przeszłości idą w parze z otwartością i brakiem założeń.

Integralność

Oznacza zdolność zachowywania się zgodnie ze swoim sumieniem i wartościami moralnymi. Poprzez integralność łączysz pragnienie pozostawania szczerym ze sobą z elastycznością wobec wartości i doświadczeń innych osób.

Optymizm

To umiejętność akceptowania w pełni obecnej sytuacji zachowując ufność wobec przyszłości. W ten sposób pozostajesz realistyczny i pełen nadziei jednocześnie.

Pokora

Zdolność brania pod uwagę opinii innych i przewodzenia innym z miejsca szczodrości aniżeli narcyzmu. Będąc pokornym poruszasz się pomiędzy byciem dyrektywnym, a umacniającym.

Bezinteresowność

To zdolność wykorzystywania swoich umiejętności i doświadczenia będąc zorientowanym na służbę dla większego dobra. Balansujesz wtedy między potrzebą niezależności a potrzebą jednoczenia innych.

Polecamy Ci śledzenie treści Potential Project, których opracowanie przetłumaczyliśmy. To organizacja konsultingowa, której celem jest „tworzenie bardziej ludzkiego świata pracy, przez pomoc ludziom w rozpoznawaniu i uwalnianiu ich potencjału”.