Autentyczność lidera

Autentyczność lidera, Radosław Rychter

„Nie wiem” to według mnie nie słabość, „nie wiem” to element komunikacji z Zespołem, świadczący o dużym zaufaniu i poważnym traktowaniu jego członków. To normalne, że w trakcie określania drogi dojścia do celu mówisz „nie wiem” – to ważny sygnał dla Zespołu, że potrzebujesz wsparcia, ale i dopuszczasz, by i Zespół powiedział Ci czasami „nie wiem”. To lider zapewnia „siły i środki” do realizacji celów, dba, żeby były one ambitne, ale też realne, więc warto przedyskutować na etapie wariantowania, jaką drogą pójdziemy.

Lider to ktoś, za kim ludzie chcą podążać. „Szacunek dnia codziennego” – tak na roboczo nazwałem sposób, w jaki Lider zwraca się każdego dnia do Zespołu. Szczerość przekazu jest ważniejsza niż wyuczona „mowa ciała”, a jego prawdziwość (nawet jeżeli jest on trudny) jest ważniejsza niż cena garnituru, w którym jesteś. Komunikacja z Zespołem nie powinna ograniczać się jedynie do zaplanowanych okresowych spotkań. Bądź blisko Zespołu, bądź otwarty – komunikuj się z nim codziennie i naucz się słuchać – wszak każdy Lider jest tak dobry jak jego Zespół. Komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja.

Radosław Rychter jest Dyrektorem Pionu Wsparcia OBR CTM S.A. Tekst zamieścił jako komentarz do refleksji Jacka Santorskiego o tym, kiedy lider może powiedzieć „nie wiem” na profilu Linked In APP. Bardzo cenimy sobie Państwa wypowiedzi na naszych kanałach społecznościowych: Facebook i Linked In – zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami, abyśmy mogli tworzyć wzajemnie inspirujący się dialog.