Dlaczego “painstorming” to nowy brainstorming?

O praktycznej koncepcji "painstormingu", poprzedzającej klasyczny brainstorming, z komentarzem Jacka Santorskiego.

Jacek Santorski:

Matthew Syed w świetnej książce pt.: „Metoda Czarnej Skrzynki” opisuje eksperyment z Uniwersytetu Kalifornijskiego, w którym grupy rozwiązujące problem korków drogowych w regionie, pracujące z prawem i zachętą, aby oceniać i krytykować pomysły innych wypracowywały więcej twórczych rozwiązań niż pracujące w klasycznej konwencji „brainstorming”, kiedy krytykę się zawiesza i odracza, aby nie ograniczała w fazie generowania pomysłów. Syed przytacza także historię wynalazku wózka – parasolki dla dzieci – opracował go projektant składanych podwozi lotniczych Douglasa, skrajnie wkurzony, gdy jako dziadek musiał zmagać się z wózkiem nie wchodzącym do bagażnika jego DeSoto, po spacerze z wnuczką. Autorzy twórczej koncepcji marketingowej Blue Ocean wskazują, że z klientem warto odkrywać jego „pain points”, bo łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, aby potem dopiero opracować sposób na to, jak je zamienić w możliwości. W Akademii Psychologii Przywództwa bardzo uważamy na jednostronne „pozytywne myślenie” i wyznaniowe traktowanie „mocnych stron”. „Uważaj na swoją siłę” to znaczący tytuł książki twórców modelu Wszechstronnego Przywództwa, na którym się opieramy – bo siła może bywać przesterowana i przeciw skuteczna – jak tyrania celów czy obsesja koncentracji na operacjach i kontroli. Gotowość do przyjmowania paradoksów wymaga otwartości poznawczej. Dlatego treningowe doświadczenia APP poświęcamy w znaczącym stopniu otwartości na przeciwieństwa i ich integrowanie, zaczynając od nas samych. Umysł jest jak spadochron – spełnia swoją rolę, gdy jest otwarty.  Z tych powodów wybraliśmy i polecamy poniższy materiał:

Burza mózgów jest prosta. Generujesz wiele pomysłów, stosujesz odpowiednie kryteria, aby ustalić priorytety, a następnie wybierasz śmietankę ze zbiorów. Ale jest jeden problem – burza mózgów to tylko proces. Sam fakt, że go przeprowadzasz, nie oznacza, że ​​w jego wyniku otrzymasz dobre pomysły, które pozytywnie wpłyną na twoją strategię biznesową. Jeśli nie zapewnisz swojemu zespołowi namacalnego celu i odpowiednich danych, aby jasno zrozumieć problem, który próbujesz rozwiązać, pomysły będą niewypałami

Tu właśnie pojawia się “painstorming”. To proces odkrywania “bolesnych” doświadczeń ludzi w celu tworzenia lepszych i ambitniejszych pomysłów. W przeciwieństwie do wielu burz mózgów, które przeskakują prosto do wymyślania rozwiązań, painstorming ujawnia podstawowe czynniki inspirujące nowe możliwości: problemy klientów.

Na przykład Ascension, jeden z największych prywatnych systemów opieki USA, miał kiedyś duży problem z tym, że wielu pacjentów opuszczało wizyty, ponieważ nie zawsze mogli uzyskać niezbędny transport do lekarza – tak więc system opieki zdrowotnej nawiązał współpracę z Lyft. Innym przykładem jest wynalezienie przez firmę OXO skośnej miarki, rozwiązującej problem możliwości dokładnego jej napełnienia do linii pomiarowej.

Oznacza to, że jeśli nie rozumiesz problemów swoich klientów, twoje pomysły do nich nie trafią. A jeśli twoje produkty i usługi rozwiązują realne problemy, ludzie je pokochają – to dlatego, w pierwszej kolejności ludzie z nich korzystają.

Następnym razem, gdy będziesz chciał przeprowadzić brainstorming, wypróbuj najpierw painstorming. To podejście obejmuje cztery proste kroki. Przejdź kolejno przez każdy krok i odpowiedz na poniższe pytania, robiąc notatki:
P – Persona: Jaka jest „persona” klientów, dla której wprowadzasz innowacje? Kim oni są? Jakie są ich cechy, problemy i wyzwania?
A – Activities (aktywności): Jakie aktywności podejmują i dlaczego? Gdzie spędzają czas?
I – Insights (wglądy): Z jakimi rzeczami borykają się najbardziej? Co ich irytuje lub sprawia im najwięcej radości?
N – Needs (potrzeby): Jakie są ich priorytetowe potrzeby? Jakie są potrzeby, które zaspokojone poprzez nowe produkty lub usługi sprawiłyby, że byliby naprawdę szczęśliwi?
Po wykonaniu czterech kroków możesz zacząć generować pomysły. Upewnij się, że koncentrują się na personie, działaniach, wglądach i potrzebach z painstormingu, aby nie tylko były stosowne, ale skupiały się na najbardziej krytycznych problemach, których doświadczają klienci. Celem jest skłonienie ludzi do myślenia o tym, komu służysz, jakie są ich potrzeby i jak możesz rozwiązać ich problem poprzez znaczące innowacje. Painstorming może nie być tak łatwy, jak rzucanie pomysłów na ścianę, ale warto.

Tekst jest polskim przekładem artykułu pt. „Why 'Painstorming’ Is the New Brainstorming”, autorstwa Soren Kaplan, który ukazał się w sierpniu 2021 r na łamach platformy Inc.