Integrowanie elementów „smart” i „wise”

Integrowanie elementów "smart" i "wise"

Wszystko, co jest technologicznie zbudowane będzie smart i wyręczy nawet większość funkcji, których dziś się uczymy na MBA. A człowiekowi pozostanie to, co jest wise – element mądrości, integracji, oparcia o wartości.

W książce „I. Refleksje o przywództwie jutra” wykorzystujemy wschodnią metaforę – bo czasem przywołujemy też tradycyjne źródła – że można konia doprowadzić do wodopoju, a trudniej jest go skłonić, żeby się napił. Zakładamy, że przy pomocy technologii doprowadzamy do wodopoju różne rozwiązania, technologie, produkty. Sprawianie, żeby „się napił”, nawet w B2B wymaga kontaktu “one to one” – więc pokazujemy, gdzie można znowu wprowadzać czynnik “i” – że można integrować, a nie tylko przechylać łódkę w jedną, czy drugą stronę.
I krzem, i białko – i technologie, i naturalna mądrość czującego i myślącego człowieka.