Krótka historia rozwoju naszego mózgu

Fragment książki Orena Klaffa pt.: „Załatw To: Jak dotrzeć do trudnego rozmówcy”, Dom Wydawniczy Jarosław Szulski & Co, 2020.

„Krótka historia rozwoju naszego mózgu pozwala zrozumieć nam:

  1. Jak doszło do powstania tej “prowizorki w okablowaniu”;
  2. Dlaczego sztuka przekonującej prezentacji jest trudniejsza, niż nam się wydaje;
  3. Dlaczego musimy się jej uczyć, podobnie jak innych umiejętności wyższego rzędu, takich jak matematyka, fizyk czy medycyna

Poniższy rysunek przedstawia trzy główne części mózgu:

Najnowsze odkrycia neurobiologii pozwoliły ustalić, że nasz mózg rozwijał się w trzech etapach. Jako pierwszy rozwinęły się pień mózgu i rdzeń przedłużony, zwane w uproszczeniu “gadzim mózgiem”. Ta część mózgu odpowiada za filtrowanie doznawanych bodźców, za ważne dla przeżycia reakcje instynktowne typu “walcz lub uciekaj” oraz za silne emocje podstawowe. Kiedy przychodzi do podejmowania decyzji, okazuj się, że zdolność rozumowania gadziego mózgu jest… dość prymitywna. Nie ma on po prostu dużych możliwości i większość jego zasobów używana jest do utrzymywania nas przy życiu.

Kolejną strukturą jest śródmózgowie, które rozwinęło się później i odpowiada za odczytywanie znaczeń oraz kontekstu społecznego. Jako ostatnia pojawiła się kora nowa z jej zdolnością rozwiązywania problemów, myślenia o złożonych kwestiach i udzielania odpowiedzi przy pomocy logicznego rozumowania…”