Psychologiczny autoportret Oldhama i Morris

Konrad Ciesiołkiewicz to pasjonat sztuki budowania zespołów, a także spraw społecznych. Jest Prezesem Fundacji Orange i Przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Polecamy Wam przejrzyste opracowanie esencji książki "Twój psychologiczny autoportret" jego autorstwa.

Model autodiagnozy i samorefleksji nad profilem osobowości wykorzystujemy w studiach APP do pogłębiania pracy nad sobą w oparciu o teorię Wszechstronnego Przywództwa – Versatile Leadership. Jako „pionier” tego modelu w Polsce (dzięki inspiracji praktykującego w USA Kolegi, Andrew Twardon, PhD) z uwagą i satysfakcją obserwuję, jak rozchodzą się kolejne wydania książki Oldhama i Morris. Dla studiujących w Akademii Psychologii Przywództwa jest to „lektura obowiązkowa”.

Jacek Santorski

Twój psychologiczny autoportret (John M. Oldham i Lois B. Morris), to książka dla każdej osoby, chcącej świadomie pracować nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Autorzy książki, zajmujący się psychologią osobowości, są także współtwórcami podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM III oraz DSM IV). Na tej bazie stworzyli pozytywną, rozwojową wersję sylwetek osobowości. Funkcjonowanie człowieka przedstawić można na pewnym kontinuum, gdzie istotne jest nasilenie objawów i zachowań. Czasami można usłyszeć w luźnych rozmowach obraźliwie brzmiącą ocenę typu Ty narcyzie lubTy neurotyku (patrząc z punktu widzenia cech). Rzecz jasna każdy z nas jest po części narcyzem, po części neurotykiem. Ważne jest jednak, czy nasilenie cech narcystycznych jest rzeczywiście tak silnie, że wypełnia obraz zaburzenia, jakim jest osobowość narcystyczna? Czy dominacja zachowań neurotycznych jest tak duża, że pozwala nazwać kogoś wprost neurotykiem ? Najczęściej charakteryzujemy się pewnym rysem, ale wciąż w granicach normy.

I tak, autorzy książki, przedstawili pozytywną stronę kontinuum osobowości. W konsekwencji otrzymali 14 typów osobowości (zdrowa część), które przy skrajnym nasileniu cech przybrać może formę zaburzenia osobowości. Tych czternaście typów wygląda następująco (typ osobowości – zaburzenie): Sumienny – Obsesyjno kompulsywne, Pewny siebie – Narcystyczne, Dramatyczny – Histrioniczne, Czujny – Paranoidalne, Zmienny – Borderline, Oddany – Patologiczna zależność, Samotniczy – Schizoidalne, Wygodny – Bierno agresywne, Wrażliwy – Ucieczkowe, Niezwyczajny – Schizotypalne, Awanturniczy – Antyspołeczne, Ofiarny – Autodestrukcyjne, Władczy – Sadystyczne, Poważny – Depresyjne.

Każdy z typów przedstawiony jest w sześciu sferach życia: pracy, JA, emocji, związkach, samokontroli, rzeczywistości. Oldham i Morris stworzyli własny kwestionariusz do badania, który znajduje się w książce. Jego wypełnienie zajmuje od 30 do 60 minut. Na tej podstawie wykreślić można swój autoportret, a następnie zapoznać się z tymi typami, które są dla nas charakterystyczne (dominujące) i tymi, które są słabo reprezentowane. Wszystko po to, żeby zwiększając samoświadomość, móc pracować nad własną drogą rozwoju osobistego. Bardzo dużą wartością są również sugerowane ćwiczenia dla każdego z typów osobowości. Profesjonalizm autorów i jakość przygotowanych narzędzi są najlepszą rekomendacją, żeby sięgnąć po tę lekturę.

Polecamy Waszej uwadze autorskie teksty Konrada Ciesiołkiewicza z zakresu psychologii organizacji, sztuki budowania i zarządzania zespołami oraz edukacji i wychowania, które znajdziecie na jego stronie internetowej, a także na portalu Więź.pl