„The hardest person you will ever have to lead is yourself”

„The hardest person you will ever have to lead is yourself”

W Akademii Psychologii Przywództwa zarządzanie sobą opieramy na modelu Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership).

Opiera się on na integrowaniu przeciwieństw i uwadze, by ”nie przeginać” mocnych stron – a więc zarazem akceptuję siebie, słucham siebie i wymagam od siebie. Każdego dnia zadaję sobie pytanie kogo kocham, co jest dla mnie naprawdę ważne i co dziś będzie w związku z tym moim priorytetem, a jednocześnie dbam o urealnianie, sprawność i dyscyplinę w realizacji zadań.

„Nie przeginam” oznacza: ani nie jestem pobłażliwy, ani okrutny dla siebie. Wiem, że wizja bez implementacji to halucynacja, równocześnie jednak nie popadam w niewolę celów, ani nie grzęznę w detalach.

Tytułowy cytat pochodzi z książki „Prawdziwa północ” prof. Billa George’a, która zostanie opublikowana na przełomie 2020/2021 roku przez wydawnictwo działające przy APP.