Design w biznesie, biznes w designie

Andrzej Santorski, Jacek Santorski

Andrzej Santorski jest grafikiem pomagającym firmom tworzyć funkcjonalny i elegancki język komunikacji wizualnej za pomocą przemyślanego, minimalistycznego designu. Wraz z Jackiem Santorskim odkryli zaskakująco wiele reguł wspólnych dla świata designu i biznesu, a także innych obszarów życia.

Co więc łączy projektowanie graficzne i projektowanie relacji w firmach? Co wspólnego mają Massimo Vignelii i Jim Collins? Dlaczego proces twórczy – wizualny czy emocjonalny – potrzebuje ukrytej logicznej struktury, „gridu”? I wreszcie jak układać się może współpraca psychologa i syna – absolwenta ASP?